Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

ADVERTORIALS

 

การระบายอากาศของตู้เก็บสารเคมี

การระบายอากาศของตู้เก็บสารเคมี ตู้เก็บสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บสารไวไฟ (สีเหลือง) สารกัดกร่อน (สีฟ้า/น้ำเงิน) หรือยาฆ่าแมลง/ยาพิษ (สีขาว) ถ้าทำด้วยวัสดุที่เป็นเหล็กเคลือบสีอีพอกซี จะมีช่องที่สามารถเปิดเพื่อต่อท่อระบายอากาศได้ โดยช่องด้านหนึ่งจะอยู่ค่อนมาทางด้านบน อีกด้านจะอยู่ทางด้านล่าง ช่องนี้ทั้งสองช่องได้ถูกปิดไว้อย่างแน่นหนาเพื่อกันไฟไม่ให้เข้าไปในตู้ได้ ตามเวลาที่ได้ออกแบบไว้ กา ...more

BioBank ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพติด 1 ใน 10 ของโลก แต่ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยกำลังหมดลงไปอย่างรวดเร็ว จากสภาพภูมิอากาศโลก พื้นที่ป่าที่ลดลง ทำให้มีพืชที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม และมีสมุนไพรที่อยู่ในภาวะหายาก ใกล้จะสูญพันธุ์ เช่นเดียวกับทรัพยากรชีวภาพ ทั้งในรูปแบบสิ่งมีชีวิต อาทิ จุลินทรีย์ ไวรัส เชื้อรา เมล็ดพันธุ์ เซลล์ เป็นต้นและในรูปแบบของคลังข้อมูลดิจิทัล ของยีนของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ได ...more

กระบวนการดัดแปลงพันธุกรรม หรือ GMO

จีเอ็มโอ (GMO) มีชื่อเต็มว่า Genetically Modified Organism คือ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืช สัตว์ จุลินทรีย์ หรือแบคทีเรีย ถูกนำมาผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม หรือการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตรงตามความต้องการ กระบวนการดัดแปลงพันธุกรรม หรือ GMOโดยการนำ ยีน (Gene) จากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาผ่านกระบวนการ โดยใส่ยีนนี้เข้าไปในยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง โดยที่ยีนของทั้งสองสิ่งนี้ใ ...more

'หญ้าหวาน' ทางเลือกใหม่แทนน้ำตาล

เมื่อผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น จึงหันมาพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบและปรุงรสอาหาร สิ่งที่นำมาทดแทนความหวานจากน้ำตาลได้นั้นก็คือ หญ้าหวาน (Stevia) ส่วนที่เป็นใบนั้นให้ความหวานกว่าน้ำตาล 10-15 เท่า และส่วนที่สกัดจากหญ้าหวานหรือ สตีวิโอไซด์ (Stevioside) มีรสหวานกว่าน้ำตาลถึง 200 - 300 เท่า โดยที่องค์การอนามัยโลกได้ออกมายืนยันว่าปลอดภัยต่อการบริโภคหญ้าหวาน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Stevia Rebaud ...more

Bio Plastic เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน เราใช้พลาสติกกันหลากหลายรูปแบบในชีวิตประจำวัน จนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงหน่วยงาน องค์กร และภาคเอกชน ร่วมกันรณรงค์ และมีมาตรการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยกันสร้างโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นความหมายของ พลาสติก (Plastic) คือ สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว ...more

ยาสมุนไพร รักษาโรค

สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นตัวกระตุ้นทำให้เราสามารถป่วยได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร มลพิษ รวมทั้งเชื้อโรคต่าง ๆ เมื่อเจ็บป่วยมักจะพึ่งพายาแผนปัจจุบันเป็นหลัก แต่หากเป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อย สมุนไพรก็สามารถช่วยคุณได้ยาสมุนไพร คือ ยาที่ได้มาจากส่วนต่าง ๆ ของพืช สัตว์ และแร่ธาตุจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณในทางยา มนุษย์รู้จักการใช้ยาสมุนไพรเพื่อรักษา บรรเทา อาการเจ็บป่วยมาช้านาน ดังมีหลักฐานปรากฏในตำรายาเก่าแก่มา ...more