Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

RESEARCH INSTITUTIONS

    
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Others 60 record(s) found.
Company Product & Service Description
NEOLAB INTERNATIONAL CO LTD  

55/5 Moo 4, Klong 7 Rd. (Lamlukka Thanyaburi)
Buengkhamproy, Lamlukka
Pathum Thani 12150
Thailand


บริษัท นีโอแลบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการในประเทศไทยและประเทศอาเซียนให้มีความถูกต้องปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการประหยัดพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูง เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรลูกค้าให้เท่าเทียมกับนานาชาติด้วยการออกแบบและก่อสร้างอย่างครบวงจร (One Stop Service) โดยเริ่มจากการศึกษาขบวนการทำงานของลูกค้า ออกแบบผังห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ...more
 
 
 
 
ออกแบบห้องปฏิบัติการ (Laboratory Design)
ไม่ว่าจะเป็นอาคารสร้างใหม่หรือการปรับปรุงสถานที่เก่า เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น หรือยกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลดังเช่น GLP, GMP หรือ Green Building เป็นต้น ...more



 
 
 
เฟอร์นิเจอร์ (Furniture)
ออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยมีการจัดวางผังห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมอย่างถูกต้องกับการใช้สอยของผู้ปฏิบัติงาน มีการจัดระยะการทำงานที่สะดวกและปลอดภัยตามมาตรฐานนอกจากนี้ยังมีการให้บริการรับประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยจัดทำเอกสารรายงานเป็นการเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้า ...more



 
 
 
ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume Hood or Fume Cupboard) ที่สามารถดูดไอสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบประหยัดพลังงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายและคืนทุนในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังมีการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษตามความต้องการของลูกค้า เช่นระบบระบายอากาศของ “เตียงอาจารย์ใหญ่” ของคณะแพทยศาสตร์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะในแต่ละห้องปฏิบัติการ ...more



 
 
 
อุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Safety Devices) เช่น safety cabinets, chemical cabinets ทุกประเภท, safety shower & eye washer, FastAct และ AirKleanz ฯลฯ บริษัทฯ สามารถจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเป็นสำคัญ ...more

OHAUS INDOCHINA LTD  บริษัท โอเฮ้าส์อินโดไชน่า จำกัด

1C/F, A4 Bldg. 284 Soi Soonvijai 4, Rama 9 Rd.
Bangkapi, Huay Kwang
Bangkok 10320
Thailand


Tags: lab, laboratory, furniture, instruments, instrument, analytical balance, เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

บริษัท โอเฮ้าส์ อินโดไชน่า เป็นบริษัทสาขาของ บริษัท โอเฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1907 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)  ที่ดูแลธุรกิจภายใต้แบรนด์ "OHAUS" ในภาคพื้นอินโดไชน่า 5 ประเทศได้แก่ ไทย, เวียดนาม, พม่า, ลาว และกัมพูชา ซึ่งผลิตและจำหน่ายเครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการ และเครื่องชั่งอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานทุกประเภท
...more
 
 
 
 
"The Ideal for high throughput sample processing"
 
เครื่องผสมแบบสั่นแบบหลายหลอดพร้อมกัน
 
- มีทั้งสั่นแบบต่อเนื่องตลอดเวลา และสั่นแบบเป็นจังหวะ (Pulse)
- สามารถใส่ตัวอย่างได้สูงสุด 50 ตัวอย่าง (จำนวนตัวอย่างขึ้นกับขนาดของหลอดที่ใช้)
- ปรับความเร็วในการสั่นได้ตั้งแต่ 500 – 2500 rpm และตั้งเวลาในการสั่นได้ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 160 ชั่วโมง
- รองรับกับขนาดหลอดได้สูงสุด 50ml 
 
Multi ...more



 
 
 
"Powerful and Versatile Universal Centrifuges for Virtually Every Lab Application"
 
เครื่องปั่นเหวี่ยงรุ่น FC5816 & FC5816R
 
- ความเร็วรอบสูงสุดในการปั่น 15,000 rpm สำหรับรุ่น FC5816 และ 16,000 rpm สำหรับรุ่น FC5816R
- แรงเหวี่ยงสู่ศูนย์กลาง (RCF) สูงสุดที่ 21379 g สำหรับรุ่น FC5816 และ 24325 g สำหรับรุ่น FC5816R
- รองรับหัวปั่นได้ถึง 13 ชนิด ปริมาตรสูงสุดที่ 250 ml
- สำหรับรุ่น FC5816R ...more



 
 
 
"Ideal for applications that demand repeatable results"
 
เครื่องเขย่าแบบสั่นสำหรับงานไมโครเพลท
 
- มีให้เลือกทั้งแบบ Analog (รุ่น VXMPAL) และแบบ Digital (รุ่น VXMPDG)
- ความเร็วรอบในการสั่นได้ตั้งแต่ 300-3500 rpm (แบบ Touch mode) และ 300-2500 rpm (แบบ On mode)
- ใช้ได้ทั้งกับหลอดและไมโครเพลท (หัวที่ใช้กับหลอดแบบ Cup Head และใช้กับไมโครเพลทชนิด 1 เพลท เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมากับเครื่อง) รองรับได้สูงสุด ...more

BCC GROUP  บีซีซี กรุ๊ป

65/18 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
Thailand


Tags: lab, laboratory, furniture, equipment, instruments  

BCC Group Thailand มุ่งเน้นการให้บริการตรวจสอบทางอณูพันธุศาสตร์, Bangkok Cytogenetics Center และ Bangkok Molecular Genetics มีการทดลองที่นำเสนอเซลล์พันธุศาสตร์และการทดสอบทางอณูพันธุศาสตร์สำหรับความผิดปกติทางพันธุกรรมโดยใช้เทคนิคที่แตกต่างกันรวมทั้ง Panorama non-invasive prenatal test (NIPT), การตรวจคัดกรองผู้ให้บริการทางพันธุกรรม (Horizon),
...more
 
 
 
 
CliniMACS Prodigy® System ‐ Mastering the complexity of cell processing.
Moving cell manufacturing to the next level.
Since its introduction in 1997, the CliniMACS® Cell Separation System has become a proven technology for the development and establishment of cell‐based therapies. Now, the new CliniMACS Prodigy® System provides advanced integrated solutions for streamlining cell processing workflows: ...more

OFFICIAL EQUIPMENT MANUFACTURING CO LTD  

70 Moo 7, Soi 130, Phetkasem Rd.
Raikhing, Sam Phran
Nakhon Pathom 73210
Thailand


Tags: lab, laboratory, furniture, instruments
FLEXLAB has been installed in all types of laboratory furniture for over 30 years.
Whether you are planning a new laboratory building or extension, redesigning or replacing laboratory furniture and equipment, you just call FLEXLAB. We have our own planners, designers and technical specialists numbering over 200 persons. Service local and the ASEAN
...more
 
 
 
 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เป็นอะไรที่มากกว่า ด้วยการมองขาดอย่างผู้ชำนาญการ เพื่อมอบคำแนะนำในการออกแบบห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทางด้านการใช้งาน ความปลอดภัย เพื่อให้ได้ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานผู้ใช้งานมากที่สุด ...more



 
 
 
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์
ออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมมากกว่าด้วยการใช้งาน ด้วยการสร้างสรรค์ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่ไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์ ความสวยงาม แต่เรายังพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อความสมบูรณ์แบบ ...more

1 2 3 4 5 6