Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

    

สวทช. นำเสนอผลงานและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2017

                     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานและนวัตกรรมเสนอในงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2560 ด้วยแนวคิด “สังคมผู้สูงวัย เข้าถึงได้ทุกคน” (Ageing Society: Access for All)

93881e57af9996b2c6d7e2efd386de62.jpg

                     ประกอบด้วยผลงานที่ สวทช. โดยโปรแกรม ITAP ให้การสนับสนุนภาคเอกชนเพื่อพัฒนานวัตกรรม และผลงานการวิจัยพัฒนาโดยนักวิจัยเอ็มเทค และเนคเทค นำเสนอในงาน โดยวันแรกของงานได้รับเกียรติจากคุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. คณะสื่อมวลชน และผู้เข้าชมงานให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม

                     ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 พบกับผลงานของ สวทช. ประกอบด้วย ผลงานสนับสนุนภาคเอกชนโดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. ได้แก่ ครัวปูน ตู้เสื้อผ้า และกล่องข้าว ที่ออกแบบสัดส่วนมาให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และหมอนเพื่อสุขภาพ ที่เป็นหมอนยางพาราทรงหัวใจมีปุ่ม รวมทั้งเบาะรองนั่งสมาธิ หรือ Healthy Meditation Cushion ซึ่งเปิดตัวที่นี่ครั้งแรก ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ได้แก่ เครื่องสำอางสมุนไพรไทยดูแลสุขภาพผม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรตำรับไทย ยาสีฟันสมุนไพร ดร.ดี และครีมฟื้นฟู-บำรุงรากผมและหนังศีรษะ จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพผมที่ดี แลดูดกดำอยู่เสมอ

                     ขณะที่ผลงานโดยนักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ประกอบด้วย ผลงานการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ (BEN) และผลงานการออกแบบและประดิษฐ์รถเข็นนั่งปรับนอนสำหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์ผู้ป่วย หรือ RT (Radiological Technology) Wheelchair

                     นอกจากนี้ ยังมีผลงานโดยนักวิจัยเนคเทค สวทช. ประกอบด้วย SQR: บาร์โค้ดสองมิติของภาษามือสำหรับคนพิการทางการได้ยิน / ReachBook โปรแกรมอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ / ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน / บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอด้วยโทรศัพท์วิดีโอ

                    

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.nstda.or.th

https://www.nstda.or.th/th/news/11654-20171201-thailand-friendly-design-expo-2017