Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

    

สวทช. ร่วมสนับสนุน บก.จร.ระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องเดินรถในเขตห้ามเริ่มวันพุธที่9 พ.ค.นี้

                     ปัจจุบันเกิดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้กวดขันวินัยจราจรแต่ยังมีผู้ฝ่าฝืนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกรณีรถปาด เบียด หรือแซงบริเวณทางขึ้นสะพานข้ามแยกและอุโมงค์ลอดทางแยกทำให้เกิดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรติดขัด จากนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 และนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจ 4.0 ที่ให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและลดปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

z7UKwJ.jpg

                     ดังนั้น ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้าม (Lane Change Camera System) เพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมาย ป้องกันการกระทำความผิด ลดอุบัติเหตุ และลดปัญหาการจราจรติดขัดจากพฤติกรรมดังกล่าว โดยในระยะเริ่มต้นได้ดำเนินการติดตั้งระบบตรวจจับดังกล่าว จำนวน 15 จุด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 14,387,220 บาท

                     โดยแต่ละจุดจะมีป้ายแจ้งเตือน 3 ระยะ คือ ในระยะ 100 เมตร, 50 เมตร และ 30 เมตร ก่อนถึงจุดตรวจจับ ในส่วนของระบบการตรวจจับในแต่ละจุดประกอบไปด้วยกล้อง 4 ตัว ทำงานอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง มีความคมชัดและละเอียดสูง 2 ล้านเมกะพิกเซล สามารถตรวจจับได้ทั้งกลางวัน กลางคืน และทุกสภาพอากาศ สามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ระบบจะดำเนินการตรวจจับเมื่อพบการกระทำความผิด กล้องจะทำการบันทึกข้อมูลทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านระบบ ATS (Automated Ticketing System) และส่งภาพข้อมูลดังกล่าวกลับมายังศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนรถ ยี่ห้อ รุ่น และสีของรถ หากถูกต้องครบถ้วนจะดำเนินการออกใบสั่งและส่งไปยังระบบ PTM (Police Ticket Management) ของธนาคารกรุงไทยเพื่อได้บาร์โค้ดกลับมา จากนั้นจะยืนยันความถูกต้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการออกใบสั่ง ส่งไปยังผู้ครอบครองหรือเจ้าของรถภายใน 7 วัน สามารถตรวจสอบความผิดย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ http://www.trafficpolice.go.th ด้วยรหัสผ่านที่ระบุท้ายใบสั่งได้ จากสถิติการทดลองตรวจจับตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 61 ที่ผ่านมาพบผู้ฝ่าฝืนจำนวนทั้งสิ้น 226,257 รายต่อเดือน เฉลี่ย 7,542 รายต่อวัน สำหรับความผิดดังกล่าวเป็นข้อหาฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นที่ ตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 21 ประกอบมาตรา 152 มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ในเบื้องต้น บก.จร. จะทำการเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 500 บาท โดยสามารถชำระค่าปรับผ่านเคาน์เตอร์และตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ หรือผ่านบริการ KTB netBank หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่ง

                     บก.จร. จะดำเนินการตรวจจับรถฝ่าฝืนฯ ตั้งแต่วันพุธที่ 9 พ.ค. 61 เป็นต้นไป พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บก.จร. คาดหวังว่าหลังจากมีการบังคับใช้กฎหมายแล้ว สถิติการฝ่าฝืนจะลดลงจะทำให้ลดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งอุบัติเหตุ และแจ้งปัญหาจราจร ติดต่อได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) เว็บไซต์ http://www.trafficpolice.go.th และสายด่วนจราจร โทรศัพท์ 1197

                    

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.nstda.or.th

https://www.nstda.or.th/th/news/11981-20180508