Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

    

PROPAK ASIA 2018

                    งานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘นวัตกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบการจัดการยุคใหม่ (Innovative Automations & Solutions)’

4PsiKQ.jpg
                     มีถึง 9 โซน มาเริ่มกันที่ ProcessingTechAsia เป็นโซนของเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป โดดเด่นด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภค เพราะปัจจุบันอาหารแปรรูปเป็นที่ต้องการมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องผลิตอาหารให้ทันกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งโซนนี้มีผู้แสดงสินค้ากว่า 500 ราย และเครื่องจักรกว่า 1,500 เครื่อง

4Pauxf.jpg

                     PackagingTechAsia หรือโซนเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ แน่นอนอยู่แล้วว่าโซนนี้ต้องชูในเรื่องของบรรจุภัณฑ์อย่างแน่นอน เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสินค้าแทบทุกชนิด และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ตลาดบรรจุภัณฑ์เท่านั้น ยังรวมไปถึงตลาดเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ก็มีแนวโน้มการเติบโตตามไปด้วยเช่นกัน นั่นเป็นเพราะว่าเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์มีความต้องการมากขึ้นตามความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและความต้องการการผลิตในระบบอัตโนมัติที่มีมากขึ้น ดังนั้น ในโซนนี้จึงมีทั้งเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีอันหลากหลาย รวมถึงบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่ผู้แสดงสินค้ากว่า 560 ราย ได้นำเครื่องจักรและเทคโนโลยีมาโชว์กว่า 1,600 รายการมาให้ผู้ประกอบการหรือนักอุตสาหกรรมได้เลือกซื้อเลือกหาตามความต้องการ

4PGQXu.jpg

                     DrinkTechAsia โซนของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เรียกได้ว่าโซนนี้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดี เพราะผู้แสดงสินค้ากว่า 220 ราย ได้ขนนวัตกรรมและเครื่องจักรกว่า 600 เครื่อง ที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แน่นอนว่าต้องเกิดการแข่งขันสูง ดังนั้น โซนนี้จึงเหมาะแก่ผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ต้องการปรับตัวให้ทันกับตลาดที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในตลาดเครื่องดื่มที่กำลังขยายตัว

4PLDVN.jpg 4PLnDW.jpg

                     PharmaTechAsia เทคโนโลยีด้านเภสัชกรรม โซนนี้มีผู้แสดงสินค้ากว่า 60 ราย นำเครื่องจักรกว่า 180 เครื่อง มาให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อเลือกหา เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันคนมักให้ความสำคัญกับคุณภาพของยามากกว่าราคา ดังนั้น เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตจึงต้องพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นในการผลิต และความแม่นยำในการผลิตสูง นอกจากนี้ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ยาก็ต้องมีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง พกพาสะดวก ทนทาน และปลอดภัยเหมาะกับลักษณะการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปอีกด้วย เรียกได้ว่าโซนนี้มีเครื่องจักรเกี่ยวกับยาที่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี

4PeC40.jpg

                     Lab&TestAsia โซนของอุตสาหกรรมด้านการทดลองและงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดๆ อุปกรณ์และเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการนั้นมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งเภสัชกรรม เคมี อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งในโซนนี้มีผู้แสดงสินค้ากว่า 40 ราย นำเทคโนโลยีและเครื่องจักรมานำเสนอกว่า 120 รายการ

4PmrUy.jpg

                     MaterialsAsia อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าการออกแบบและวัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ผลิตจะต้องเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานบรรจุภัณฑ์ ในโซนนี้มีวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมาโชว์ให้ผู้ประกอบการได้ตัดสินใจเลือกซื้อกัน เช่น พลาสติกชนิดอ่อนตัว พลาสติกคงรูป กระดาษ แก้ว และโลหะ เป็นต้น โดยวัสดุแต่ละชนิดก็เหมาะสมกับสินค้าและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ตามคุณสมบัติที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย

4PyVEk.jpg 4Py6wP.jpg

                     Coding, Marking&LabellingAsia การใส่รหัสสินค้า การพิมพ์ข้อความและฉลาก โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีระบบการปิดฉลาก การให้ข้อมูล รหัสสินค้า บาร์โค้ด หรือที่เรียกว่า Coding และ Marking นั้น เป็นสิ่งที่ช่วยระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินค้าลงบนตัวบรรจุภัณฑ์ ซึ่งระบบ Coding และ Marking นั้นมีส่วนช่วยให้ลูกค้าสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าและช่วยปกป้องภาพลักษณ์ของสินค้าได้ ดังนั้น แบรนด์ต่างๆ จึงต้องให้ความสำคัญ มีการมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทดแทนระบบและเครื่องจักรเดิมที่ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ได้ เช่น การปรับแต่งตามลักษณะบรรจุภัณฑ์เพื่อการทวนสอบย้อนกลับ เป็นต้น

4PyIkW.jpg 4PIKU1.jpg

                     Coldchain, Logisitics & WarehousingAsia ห้องแช่แข็งโลจิสติกส์และคลังสินค้า โลจิสติกส์เป็นส่วนสำคัญของทุกอุตสาหกรรม โซนนี้จะมีการแสดงสินค้าที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ คอนเวเยอร์ พาเลท ฟอล์คลิฟต์ คลังสินค้าระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

4PMyLP.jpg 4PMIkt.jpg

                     PrinTech Asia อุตสาหกรรมการพิมพ์ ปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ที่รุดหน้าไปมากบวกกับความสามารถที่ยืดหยุ่นนำไปใช้ในงานได้หลากหลาย ทำให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ในปัจจุบันเข้าไปมีบทบาทในหลายๆ อุตสาหกรรม การพิมพ์ในระดับอุตสาหกรรมมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค จึงทำให้เทคโนโลยีการพิมพ์ช่วยยกระดับอุตสาหกรรม ซึ่งในโซนนี้ผู้ชมงานจะได้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ผ่านทางสมรรถนะของเครื่องจักรอันทันสมัย

4sdd9b.jpg 4sd4r8.jpg

                     และในโอกาสนี้บ.กรีนเวิลด์ มีเดีย จำกัด ได้ร่วมออกบูทในโซน PharmaTechAsia ทางเราได้นำไดเรคทอรี่ Thailand Biotech Guide และนิตยสาร Modern Manufacturing มาแจกจ่ายในงานได้รับความสนใจในการลงทะเบียนรับหนังสือเป็นอย่างมาก พบกันครั้งหน้าได้ที่งาน Lab Summit 2018 เพิ่มเติม : https://www.thailandindustrialforum.com/lab-summit-2018/

4sdkyZ.jpg 4sdxyV.jpg

****************************************************************************************