Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

    

Thailand Lab International 2018

cc991224df4990cb655d15e1e371a83f.jpg

Thailand Lab International 2018 ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2018 - ยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าห้องปฏิบัติการสู่งานระดับแนวหน้าของภูมิภาค พร้อมนำเสนอเทคโนโลยี เครือข่ายการค้าและการลงทุนครบวงจร

49458eddeb34a516845592a75fd58e6d.jpg

เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ของงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2018 – แสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติ ด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ฮอลล์ 102-103 ไบเทค กรุงเทพฯ จัดโดยบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย พร้อมนำเสนอเทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในห้องปฏิบัติการรุ่นใหม่ล่าสุดจากผู้ประกอบการชั้นนำจาก 20 ประเทศทั่วโลกมานำเสนอภายในงาน เพื่อต่อยอดและส่งเสริมให้งานวิจัยใหม่ๆ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ เกิดการกระตุ้นการลงทุนในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงไปใช้ในอุตสาหกรรม ตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตยิ่งขึ้น โดยคาดการณ์ว่า ภายในงานครั้งนี้จะรวมผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน จากหลากหลายอุตสาหกรรมกว่า 10,000 คน ร่วมชมงานกันอย่างคับคั่งจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ

ทั้งการตื่นตัวของการพัฒนาด้านการควบคุมคุณภาพ อัตราการเติบโตในสายชีววิทยาและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนนโยบายของภาครัฐบาลไทยที่มีทิศทางหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานวิจัยเพิ่มมากขึ้นคิดเป็น 1% ของ GDP รวมของประเทศ จึงทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ศูนย์กลางของการลงทุนในห้องปฏิบัติการที่มีการแข่งขันสูงมากที่สุดประเทศหนึ่งของอาเซียน และเกิดการกระตุ้นความต้องการของตลาดด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อย่างน่าจับตามอง

66799e1edd2d3a1e6a94ad47135cd8e7.jpg

สำหรับปีที่ 8 มีการเปิดตัวโซนธุรกิจใหม่เรียกว่า “MED LAB Asia” เป็นครั้งแรก โซนนี้จะเน้นที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และโรงพยาบาล อีกทั้งยังมี “LAB Highlight Zone” หรือเรียกว่าโซนที่รวมสุดยอดเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ใหม่ล่าสุดจากบริษัทชั้นนำที่มาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรกในเอเชีย นอกจากนั้น ยังมีโครงการ Hosted Buyer ซึ่งเป็นโครงการพิเศษที่เชิญผู้ซื้อระดับภูมิภาคมาเยี่ยมชมงานเพื่อกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศ ด้วยความเชื่อมั่นของผู้จัดงานว่า งานในครั้งนี้จะเป็นเวทีเจรจาการค้าด้านเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการที่ทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนจับตามอง ด้วยจำนวนผู้ประกอบการมากกว่า 250 บริษัทชั้นนำมากกว่า 1,200 แบรนด์ จาก 20 ประเทศเข้าร่วมแสดงงาน

c53b46bb75af703370bd74b5e1e061e2.jpg

อีกไฮไลท์สำคัญของงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2018 คือ โซน Life Science&Bio Investment Asia ซึ่งเป็นโซนที่นำเสนอเทคโนโลยีชีวภาพ และการลงทุนด้านไบโอเทคโนโลยี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอางค์ ยา วัคซีน การวิเคราะห์เซลล์และยีน, การตรวจอีเอ็นเอ และเทคนิคชีววิทยาที่นำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบอาหาร ยา พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

cb67809594bf19ae433f549fd2f8574f.jpg

นอกเหนือจากโซนจัดแสดงเทคโนโลยีก็ยังมีงานประชุมและสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ ไวรัสวิทยา และความปลอดภัยของการใช้ห้องปฏิบัติการอีกหลายงานประชุมให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจจากประเทศในภูมิภาคมาลงทุนผ่านงานเพื่อเป็นการขยายตลาดการค้าด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและเทคโนโลยีชีวภาพต่อไปในอนาคต