Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

    

ดันมาตรการใช้ไบโอพลาสติก สรรพากรจ่อชง ครม. หักภาษีได้ 125% ของค่าใช้จ่าย

d2af1fc3f3b515c70fe8e4b20c5575a4.jpg

กรมสรรพากร จ่อชงครม.ไฟเขียวนิติบุคคล ที่ใช้พลาสติกชีวภาพ 10 รายการ ได้รับลดหย่อนภาษีได้ 125% ของค่าใช้จ่าย หวังกระตุ้นตลาดจูงใจให้หันมาใช้วัสดุทดแทน ตามแผนแม่บทลดขยะพลาสติก ขณะที่ “เทสโก้ โลตัส” ตอบรับมาตรการพร้อมสนับสนุนเต็มที่

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบร่าง Roadmap การจัด การขยะพลาสติก ปี 2561-2573 เพื่อลดใช้พลาสติกและตั้งเป้าหมายในการลดและเลิกใช้พลาสติก บางประเภทภายในปี 2562 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ พลาสติกหุ้มฝาขวดนํ้าดื่ม พลาสติกผสมสารออกโซ่ (OXO) และไมโครบิต ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเลิกใช้พลาสติกจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) และหลอดพลาสติกภายในปี 2565

มติดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ออกมาตื่นตัว รับกับกระแสการลดใช้พลาสติกที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการผลักดันให้นำไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ ที่ย่อยสลายง่าย มาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติก แต่เนื่องจากไบโอพลาสติกมีราคาแพงกว่าพลาสติกทั่วไป 2-3 เท่าตัว จึงเป็นอุปสรรคต่อการนำมาใช้แทน

อุตฯจี้คลอดมาตรการภาษี

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดการลงทุนตั้งโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพหรือไบโอพลาสติกมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการการสร้างตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้พลาสติกชีวภาพ รวมถึงสร้างการรับรู้ให้ผู้ใช้ และสร้างทักษะให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้า เพื่อตอบสนอง ตลาด และยังตอบสนองกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทั้งที่ผ่านมาได้มีการหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับกรมสรรพากร ที่จะนำมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรี มีผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 10 รายการ ได้แก่ ถุงหูหิ้ว ถุงขยะ แก้วพลาสติก จาน/ชาม/ถาดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ช้อน/ส้อม/มีดพลาสติก และหลอดกาแฟ ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ใช้ที่เป็นนิติบุคคล สามารถนำรายจ่ายไปหักค่าลดหย่อนภาษีได้ ภายในระยะเวลา 3 รอบบัญชี ซึ่งในการประชุมครม.เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานไปแล้ว หลังจากนี้ไปขึ้นอยู่กับว่าทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราที่เท่าใด จากที่เคยหารืออยู่ในช่วง 2-3 เท่าของค่าใช้จ่ายในการนำผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกมาใช้

เร่งรณรงค์ใช้พลาสติกชีวภาพ

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้รณรงค์ให้ความรู้และสร้างกระแสให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Bio-Tourism ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ Bioplastic ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สำหรับภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสลายตัวได้ เล่ม 1 : โพลิแลคติก แอซิด (PLA) และเชื้อเพลิงชีวมวลแข็ง และอยู่ระหว่างทบทวนมาตรฐานเดิม 1 รายการคือ มอก. 17088-2555 ข้อกำหนดพลาสติกสลายตัวได้ และพิจารณาการจัดทำร่างมาตรฐานใหม่ 5 รายการ ได้แก่ ถุงหูหิ้วสลายตัวได้ ถุงกล้าเพาะชำสลายตัวได้ ฟิล์มคลุมดินสลายตัวได้สำหรับงานเกษตรกรรม อีพ็อกซีเรซินชีวฐาน และวัสดุทดแทนไม้พลาสติกผสมชีวมวล

รวมทั้ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพลาสติก พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ Bioplastic จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ถุงซักผ้าแบบใช้แล้วทิ้ง แก้ว/ ถาดอาหาร/ช้อนและส้อม/ถุงขยะ แบบย่อยสลายได้ อีกทั้ง พัฒนา ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ จัดทำโครงการศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญในลักษณะ Bio Innovation Linkage สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในด้านต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีการผลิต ผลงานวิจัย หน่วยงานวิจัย ห้องปฏิบัติการทดสอบ และกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและวางระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านชีวภาพของประเทศไทย โดยจะขอสนับสนุนงบประมาณในปี 2563 จำนวน 15 ล้านบาท

ชงครม.ลดหย่อนภาษีได้ 125%

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากรเปิดเผยว่า กรมสรรพากรจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาให้สิทธิประโยชย์ภาษีให้กับบริษัทที่ซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายทางเคมีชีวภาพที่ได้รับการรับรองจากอุตสาหกรรม สามารถนำรายจ่ายไปหักค่าลดหย่อนภาษีได้ 125% หรือ 1.25 เท่าของค่าใช้จ่าย ได้ภายในระยะเวลา 3 รอบบัญชี คือ ปี 2562-2564 โดยคาดว่าน่าจะนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้ในเร็วๆนี้ ซึ่งการดำเนินการในส่วนของสรรพากรเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคมากขึ้น ขณะที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ผลิตนั้น ได้รับสิทธิภาษีภายใต้การส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)อยู่แล้ว

“บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางเคมีชีวภาพประกอบด้วย ถุงหูหิ้ว ถุงขยะ แก้วพลาสติก จาน ชาม ถาดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ช้อน ส้อม พลาสติก และหลอดกาแฟ ซึ่งเรื่องนี้มีหน่วยงานอื่นรับผิดชอบ และผ่าน ครม.มาแล้ว และมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสรรพากรที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งพิจารณาเสร็จแล้วและน่าจะเสนอครม.ได้ในเร็วๆ นี้”

ผู้ใช้ถุงรายใหญ่ตอบรับ

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า นโยบายของเทสโก้ กรุ๊ปทั่วโลกให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการคัดเลือกสินค้าที่มาใช้จะต้องเป็นสินค้าที่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีรายชื่อวัสดุที่สามารถ นำมาใช้หรือเป็นส่วนประกอบในสินค้านั้นๆ และวัสดุที่ไม่ให้นำมาใช้ ซึ่งเป็นมาตรการที่เข้มงวดที่ใช้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ลูกค้าคนไทยลดการใช้สินค้าที่จะส่งผลให้เกิดขยะ เช่น ถุงพลาสติก แก้วนํ้าพลาสติก เป็นต้น

“หากภาครัฐจัดทำมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี กับเอกชนที่ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ลดหย่อนภาษีได้ถือเป็นสิ่งที่ดี และเทสโก้ โลตัสก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่”

โดยล่าสุดในวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day (22 เมษายน) ที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัสได้จัดทำแคม เปญ “Bring Your Own (B.Y.O)” มอบส่วนลดให้ลูกค้าที่นำแก้วส่วนตัวมากดเครื่องดื่มที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส และศูนย์อาหารในสาขาเทสโก้ โลตัสทั่วประเทศ พบว่า ลูกค้าเข้าร่วมจำนวนมาก นอกจากนี้ลูกค้าที่ไม่รับถุงพลาสติกจะได้รับคะแนนสะสมในบัตรเทสโก้ โลตัส คลับ การ์ดเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยบริษัทจะเดินหน้าทำโครงการเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกต่อเนื่องต่อไป

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thansettakij.com

www.thansettakij.com/content/400699