Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ก.วิทย์ระดมผลวิจัยเด่นด้าน วทน.ชวนผู้ประกอบการช้อปผลงานวิจัยน่าลงทุนในงาน “Thai Tech Expo 2017”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “Thai Tech EXPO 2017” รวม 3 งานใหญ่ Thailand Tech Show 2017, โซนนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน 6 คลัสเตอร์ และ TechoMart ไว้ในงานเดียวกัน ระดมผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กว่า 700 ผลงาน                     โชว์ศักยภาพผลงานฝีมือคนไทย รองรับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
...more

Thailand LAB International 2017

ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ก้าวสู่ศูนย์กลางการค้าเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการอาเซียน ขนสุดยอดนวัตกรรมและเครื่องมือล่าสุดเปิดตัวกว่า 1,300 แบรนด์ จาก 330 บริษัทจากทั่วโลก มั่นใจตลาดการลงทุนกลุ่มเครื่องมือแล็บ โตขึ้นกว่า 2,500 ล้านบาท                     ตอบรับนโนบาย 4.0 ของภาครัฐบาลไทย ในยุคดิจิตอล ภาครัฐพยายามผลักดันให้ทุกธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ...more

แป้ง SAVA – ฟลาวมันสำปะหลัง ไซยาไนด์ต่ำ ทางเลือกใหม่ ไร้กลูเตน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ชมกระบวนการผลิต “แป้ง SAVA” ฟลาวมันสำปะหลัง ไซยาไนด์ต่ำ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นักวิจัยไบโอเทคร่วมกับสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตฟลาวมันสำปะหลังในระดับอุตสาหกรรมจากมันสำปะหลังชนิดขมที่มีปริมาณไซยาไนด์สูง จนได้เป็นฟลาวที่มีปริมาณไซยาไนด์ต่ำและปลอดภัยต่อการบริโภค ...more

รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชม สวทช.

Mr.Fortunato Dela Peña รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของ สวทช. โดยมี ศ.นพ.ดร.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วยผู้บริหาร นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ สวทช. ให้การต้อนรับ                     ในโอกาส นี้ รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ ฟิลิปปินส์ มีความสนใจผลงานวิจัยของ สวทช. และได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยระบบเตือนภัยดินถล่ม ...more

ITAP สวทช. จับมือ Vgreen ม.เกษตรฯ และ TCDC ติดความรู้ SMEs

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดย นายพิชิต วีรังคบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ TCDC และ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Vgreen) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...more

“ดร.อรรชกา” เยี่ยมชมผลงาน สวทช. ในงานมหกรรมวิทย์ฯ

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เข้าเยี่ยมชมบูธผลงานหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ บูธผลงานของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)                     โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ ...more

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการ ดีไซเนอร์ร่วมกิจกรรม Eco Creator

ITAP สวทช. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมเวิร์กช็อป Eco Creator สร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน ภายใต้โครงการ คิด-ผลิต-ขาย (D.R.I.V.E) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ITAP สวทช., TCDC และ VGREEN ม.เกษตรศาสตร์ โดยกำหนดจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ Eco Creator สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ พร้อมบรรยายเรื่อง ...more

สวทช. ร่วมเสวนา “ร่วมคิดเพื่อเศรษฐกิจมิติใหม่”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเสวนา “ร่วมคิดเพื่อเศรษฐกิจมิติใหม่” ในงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประจำปี 2560                     โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมเสวนา พร้อมด้วย นายกรณ์ จาติกวณิช ประธานชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย นายวัชระ เอมวัฒน์ นายกสมาคม Thailand Tech Startup ...more

เชิญเยาวชนสัมผัสวิทยาศาสตร์ "CERN: งานวิจัยระดับโลก" วันนี้ - 27 สิงหาคมนี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 โดยในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายด้านให้กับเยาวชน โดยนำกิจกรรมที่เน้นให้เยาวชนผู้เข้าชมงานได้ทดลองปฎิบัติจริง ซึ่งในปีนี้มีห้องกิจกรรมในหลากหลายเทคโนโลยีทั้งด้านอีเล็กทรอนิกส์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านวัสดุศาสตร์ และด้านเคมี ...more

ก.วิทย์ฯ สวทช. โชว์เทคโนโลยี “เอนไซม์เอนอีซ” ทู อิน วันลดต้นทุนการผลิต-เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดสัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์”                     เพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีผลงานวิจัย ...more

สวทช. นำนักวิชาการชั้นนำจากเนเธอร์แลนด์ถ่ายทอดความรู้ “เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์”สู่ผู้ประกอบการไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร และโปรแกรมเมล็ดพันธุ์ คลัสเตอร์อาหารและเกษตร ร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ โดยบริษัทภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก                     นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์
...more

ITAP สวทช. / สภาหอการค้า จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐาน ThaiGAP”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐาน ThaiGAP / Primary ThaiGAP” ให้แก่ผู้ประกอบกากลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ                     นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า หน้าที่ของโปรแกรม ...more

A New Benchmark in TN and TS Analysis of Organic Sample Matrices

Analytik Jena AG (Germany) introduces an innovation in the field of combustion-based analyzers for the determination of Total Sulfur and Total Nitrogen in organic elemental analysis. The compEAct series offers compact, space-saving combustion systems for the fast and cost-effective analysis of liquids, gases and LPG samples.

                                                               ...more

ompEAct – Ein neuer Maßstab in der TN- und TS-Analytik organischer Proben

Jena, 21. März 2017 — Die Analytik Jena AG stellt eine Neuheit auf dem Gebiet verbrennungsbasierter Analysatoren für die Bestimmung von Gesamtschwefel und Gesamtstickstoff in der organischen Elementaranalyse vor. Die compEAct-Serie bietet kompakte, platzsparende Verbrennungssysteme für die schnelle und kostengünstige Analyse von Flüssigkeiten, Gasen und LPG-Proben.

                                          ...more

สวทช. ร่วมแสดงผลงานวิจัย “การแพทย์-เกษตร-ความมั่นคง” ในงานมอบรางวัลกองทุนหมุนเวียนฯ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง                     ในโอกาสนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...more
1 | 2 | 3 | 4 | 5