Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

สถานีประจุยานยนต์ไฟฟ้า'จุใจ 4.0'

สถานีประจุยานยนต์ไฟฟ้า "จุใจ" (JUJAI) ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาต้นแบบสถานีประจุยานยนต์ไฟฟ้า ที่ทีมวิจัยจากเนคเทคหรือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับใช้งานจริงภายในอุทยานวิทยา ศาสตร์แห่งประเทศไทย

                     "ดร.เจษฎา ขัดทองงาม" หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน(EFC) ...more

สวทช. เอ็มเทค / สสวท. จัด“ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค – สสวท.”

หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. จัดกิจกรรมค่าย “ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค – สสวท.” MTEC – IPST Robotics Teacher Camp ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560                     ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีความตื่นตัวในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากขึ้น ...more

เมืองดอกลำดวนเจ๋งคว้าต้นแบบ'ห้องสมุดมีชีวิต' นำร่องศูนย์เรียนรู้ตำบลฯส่งเสริมทักษะชาวชุมชน

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ผนึกกำลังกับภาคี 7 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน กศน. กรมการพัฒนาชุมชน สสส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ริเริ่ม "โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล" ขึ้น โดยคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 10 แห่ง นำร่องสร้างสรรค์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านให้มีบรรยากาศของ ...more

ค่ายถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ "ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 4" ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพสูงที่ได้รับเหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...more

10เทคโนโลยีอนาคต พลิกโฉมประเทศไทย

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่เข้ามามีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมแทบทุกด้าน และอาจปฏิวัติโลกธุรกิจให้เปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเตรียมพร้อมรับ เร่งปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีแห่งอนาคต

                     ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คัดเลือก "10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ ...more

อาหารหมักจากเปลือกข้าวโพด ลดการเผา-ลดต้นทุนอาหารสัตว์

การเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก ถือเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาหมอกควัน ปัญหามลพิษทางอากาศที่สำคัญของประเทศ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังส่งผลเสียกับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาคเหนืออีกด้วย

                     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สวทช.ภาคเหนือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...more

ITAP-สวทช. จับมือ ASEIC จากเกาหลีใต้พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเอสเอ็มอีแห่งอาเซม (ASEIC) จากเกาหลีใต้                     จัดสัมมนาเรื่อง “ITAP จับมือ เกาหลี พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย” ภายใต้โครงการ ASEIC Eco-Innovation Capacity Building for SMEs in ...more

สภาเกษตรกรขยายผลร่วมมือ พัฒนา'นวัตกรรมการเกษตร'

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้ส่งนักวิจัยเข้ามาช่วยหลายเรื่อง โดยมีหน่วยงานหลัก คือ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ...more

สมัชชาธุรกิจดันอาหารสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารหรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยฟรอนโฮเฟอร์ ประเทศเยอรมนี และ บริษัท สตราทีจิคอินเตอร์คอม จำกัด จัดการประชุมสมัชชานวัตกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 5 พร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอาหารภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

...more

2 นักวิจัย สวทช. รับรางวัลเชิดชูเกียรติและทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย

รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ “L'Oréal Woman Scientist Crystal Award” เพื่อมอบให้กับนักวิจัยสตรีดีเด่น 2 ท่าน ที่เคยได้รับทุนวิจัยจากทางโครงการ โดยทั้ง 2 ท่านจะเป็นตัวเเทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน L'Oréal-UNESCO For Women in Science ในวะระครบรอบ 20 ปี เเละเข้าร่วม Workshop ที่ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงต้นปีหน้า ซึ่ง 1 ใน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.อัญชลี มโนนุกุล ผู้เคยได้รับทุนวิจัยในปี 2551 กับงานวิจัยหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ด้วยการขึ้นรูปโลหะผง ...more

2 ทีมวิจัยนาโนเทค คว้าเหรียญรางวัลในงาน “11th International Warsaw Invention Show (IWIS2017)

ทีมวิจัยนาโนเทค สวทช. เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมในงาน “11th International Warsaw Invention Show (IWIS2017)” ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยได้รับเหรียญรางวัลดังนี้

                     ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร และ น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล บริษัท คลีน กรีนเทค เจ้าของผลงานวิจัยไข่ออกแบบได้ (Designer8) ...more

สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ และ มจพ.จัดสัมมนาการพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                     จัดอบรมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ...more

ประกาศผลสุดยอดสตาร์ทอัพ โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย พนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ เป็นประธานในงาน ประกาศผลการประกวดโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 โดยอันดับที่ 1 ประเภทนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป ได้แก่ทีม อินเท็นติก ได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ทั้งยังได้รับโอกาสในการไปดูงานโลจิสติกส์โลกที่ประเทศเยอรมนี ...more

สวทช. จัดอบรมพัฒนาครูในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่าย สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่าย สวทช.”                     หลังการติดตามประเมินผลการใช้ชุดสื่อความลับของพืช ซึ่งเป็นหลักสูตรแนวทางการจัดกิจกรรมและประเมินทักษะการสืบเสาะหาความรู้สำหรับเด็กปฐมวัย แก่คณะครูกว่า 40 ท่านจาก 18 โรงเรียนในเครือข่ายจังหวัดปทุมธานี ...more

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ร่วมสัมมนาพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ AESIC ประเทศเกาหลีใต้ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น (บริษัท หจก. ร้านค้า สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน) เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง“สร้างความต่าง เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจด้วย Eco-Innovation” (ภาคบรรยาย) ภายใต้โครงการ ASEIC Eco-Innovation Capacity Building for SMEs in Thailand 2017

...more
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7