Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

อาจารย์จุฬาฯและมจธ. คว้านักวิจัยแกนนำ 61 รับงบวิจัย 20 ล้านบาท สานต่องานอุตสาหกรรมและการแพทย์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศผู้ได้รับรางวัล “นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561” ได้แก่ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จากโครงการวิจัยทางการแพทย์ฟื้นฟูภาพดีเอ็นเอ และตรวจกรองมะเร็งจากโปรตีนหรืออาร์เอ็นเอในเม็ดเลือดขาว และ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากโครงการวิจัยพัฒนากระบวนการถ่ายเทความร้อนสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

...more

"อุตตม" ดันฮับเศรษฐกิจชีวภาพ เพิ่มรายได้เกษตรกร"อุตตม" ลงพื้นที่ขอนแก่นเตรียมผลักดันพื้นที่อีสานตอนกลางและบนสู่ศุนย์กลางอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ ไบโอฮับ นำร่องเพิ่มมูลค่า "อ้อย" เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตกรเพิ่มหลังเอกชนแห่สนใจลงทุนเพียบต่อยอดจากอีอีซี ยันชาวไร่อ้อยได้รับเงินปัจจัยการผลิตที่รัฐบาลเตรียมสนับสนุนเพิ่มเติม 50 บาทต่อตันโดยเตรียมจ่ายล็อตแรกก.พ.นี้

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ...more

ไบโอฟาร์ม เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องไบโอฟาร์ม เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่อง มอบตู้ยาพร้อมเติมยาและเวชภัณฑ์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ในโครงการ "45 ปี ไบโอฟาร์ม เพื่อชุมชน เติมยาเติมความห่วงใย"

นายชวิศ เพชรรัตน์ ผู้จัดการโครงการ 45 ปี ไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่อง ล่าสุดได้ส่งมอบตู้ยาแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี ...more

ไทย-จีน จัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมด้านจุลินทรีย์ หวังสร้างนวัตกรรมจากจุลินทรีย์และเทคโนโลยีแห่งอนาคตกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences (IMCAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดพิธีเปิด “ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมด้านจุลินทรีย์ไทย-จีน” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยด้านจุลินทรีย์ ...more

ยาไทยตำรับโบราณมีกัญชามาตั้งนานแล้ว กรมแพทย์แผนไทยฯ ชงขออนุญาต 4 สูตรยาเสพติดอย่างกัญชาเป็นของผิดกฎหมายในไทย ทว่าในต่างประเทศอย่างสหรัฐฯ แคนาดา บางรัฐเปิดให้กัญชาถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ส่วนที่ไทยตั้งแต่โบราณนานนมก็ใช้กัญชาเป็นส่วนผสมในยา ล่าสุดก็มีข่าวว่ากรมแพทย์แผนไทยขออนุญาตให้กลับมาใช้กัญชาในยา 4 ตำรับ

กรมการแพทย์แผนไทย ขอแก้กฎหมายใส่กัญชาในยาโบราณ 4 สูตร

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บอกว่า ในอดีตสูตรยาบางตัวมีส่วนผสมกัญชาเพื่อนำมารักษาโรค ...more

ไบโอเทค-สวทช. จับมือ ม.แม่โจ้ เดินหน้า National Biobank ตอบโจทย์วิทย์เสริมแกร่งไบโอเทค สวทช. และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัยและใช้ประโยชน์" ภายใต้โครงการ Big Rock : วิทย์เสริมแกร่ง โดยมี ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค และ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานลงนาม โดยพิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

...more

ไบโอเทค ลุยสร้างโรงปลูกสมุนไพรอัจฉริยะที่นครพนมศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และจังหวัดนครพนม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจสมุนไพรไทย ส่งเสริมสังคมคุณภาพและเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ” เพื่อพัฒนาระบบการผลิตสมุนไพรคุณภาพด้วยโรงปลูกผักระบบปิด รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรและการใช้สมุนไพรครบวงจร ด้วยโรงเรือนผลิตพืชอัจฉริยะหรือแพลนท์แฟคทอรี ...more

นักวิจัยไบโอเทค ได้รับรางวัลทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561ดร. วิรัลดา ภูตะคาม หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ได้รับทุนจากโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2561 (L’OREAL For Women in Science 2018) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life sciences) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษากระบวนการตอบสนองของปะการังต่อการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำทะเลและการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการังในน่านน้ำไทยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืน” ...more

ขอเชิญ SME ร่วมสัมมนากระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในหัวข้อ “การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ” เติมเต็มความรู้และความพร้อมในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมตอบโจทย์ผู้บริโภค พร้อมทำเวิร์กช็อปสร้างแนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ด้วยโจทย์ตัวอย่างของ ...more

สวทช. จับมือ ม.เกียวโต ญี่ปุ่น มุ่งสร้าง joint-lab ร่วมวิจัยพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ : ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี ร่วมงานและเป็นพยานการเปิดงาน “Ceremony to Commemorate the Granting of NGO Status to Kyoto University and the Signing of the MOU between the NSTDA and Kyoto University” โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...more
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7