Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอผลงานในโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เดินหน้านโยบาย “วิทย์สร้างคน” เปิดตัว โครงการ Coding at School Powered by KidBright และโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม หรือ Fabrication Lab เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย”                    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกาศส่งมอบ KidBright บอร์ดสมองกลสัญชาติไทยที่ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ...more

PROPAK ASIA 2018

งานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘นวัตกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบการจัดการยุคใหม่ (Innovative Automations & Solutions)’

                     มีถึง 9 โซน มาเริ่มกันที่ ProcessingTechAsia เป็นโซนของเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป โดดเด่นด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภค ...more

โอกาสดี! กับโครงการ Startup Voucher ปีที่ 3 (รอบที่ 2)

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ขอเชิญเจ้าของธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Voucher ปีที่ 3 (รอบที่ 2)เพื่อคว้าเงินสนับสนุนสูงสุด 800,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพิ่มรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโตเพียงคุณมีสินค้าหรือบริการที่ใช่ มีแผนการตลาดที่ชัด โอกาสในการเปิดตลาด และสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดด

...more

สวทช.และภาคีเครือข่าย ร่วมกับ GYA จัดงานประชุมนานาชาติหารือรองรับสังคมผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภาคีเครือข่าย และ The Global Young Academy (GYA) หรือองค์กรเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโลก ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมนานาชาติ Global Young Academy Annual General Meeting 2018 (GYA AGM 2018)                     ซึ่งเป็นงานประชุมประจำปีของ GYA ภายใต้หัวข้อ ...more

สวทช.จัดค่าย STEAM Summer Camp นำน้องประถมเป็นเกษตรกรรุ่นจิ๋ว เรียนรู้วิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ (AYS) จัดกิจกรรมค่าย STEAM Summer Camp: นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยมีน้องๆ นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 บริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 23 คน                     เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม และร่วมภารกิจเป็นเกษตรกรรุ่นจิ๋วกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ...more

สวทช. ร่วมสนับสนุน บก.จร.ระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องเดินรถในเขตห้ามเริ่มวันพุธที่9 พ.ค.นี้

ปัจจุบันเกิดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้กวดขันวินัยจราจรแต่ยังมีผู้ฝ่าฝืนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกรณีรถปาด เบียด หรือแซงบริเวณทางขึ้นสะพานข้ามแยกและอุโมงค์ลอดทางแยกทำให้เกิดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรติดขัด จากนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 และนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจ 4.0 ที่ให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและลดปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

...more

ระบบบริหารการวิจัย RDIMS ผู้ประกอบการทำได้จริงขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี 300% ด้วยตนเอง

สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง“ ระบบบริหารการวิจัยRDIMS ... ผู้ประกอบการทำได้จริง ขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี 300% ด้วยตนเอง ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

...more

สธ. ร่วมกับ สวทช. DNDi เผยความสำเร็จโครงการวิจัยยาต้านไวรัสรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พญ.อิซาเบล ออนดิเยอ-เมแยร์ หัวหน้าโครงการวิจัยทางคลินิกด้านเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบ ซี องค์กรเพื่อการริเริ่มจัดหายาสำหรับโรคที่ถูกละเลย (Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi) รศ.พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (HIV-NAT) ...more

รัฐมนตรีวิทย์ฯ ร่วมดีเบตบนเวที GBS 2018แจงกลยุทธ์สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพในประเทศไทย

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อภิปรายเชิงกลยุทธ์ (debate) หัวข้อความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแลเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ในงาน Global Bioeconomy Summit (GBS 2018) ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์จากประเทศเอกวาดอร์ อาร์เจนติน่า อดีตรัฐมนตรีจากเยอรมนี และผู้บริหารภาคเอกชน ชี้โมเดลไทยแลนด์ 4.0                     ที่มุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ...more

รัฐมนตรีวิทย์ฯ และคณะ เยี่ยมชมอุทยานไบโอเทค Berlin-Buchมุ่งเรียนรู้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการวิจัย

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร สวทช. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เยี่ยมชมอุทยานเทคโนโลยีชีวภาพ Berlin-Buch (BiotechPark Berlin-Buch) โดยมี Prof. Dr. Martin Lohse (ศ.ดร.มาร์ติน โลเซ่อ) ประธานคณะกรรมการและกรรมการวิทยาศาสตร์ของ Max Delbrück Center for Molecular Medicine: MDC ให้การต้อนรับ...more
1 | 2 | 3 | 4 | 5