Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

สวทช. ผนึก สวทน. ติวอาจารย์ 10 มหาลัยพี่เลี้ยง หวังปั้น “นักนวัตกร” หนุนอุตสาหกรรม 4.0

กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช. จับมือ สวทน. ติวเข้มอาจารย์มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 10 แห่งทั่วประเทศ ป้อนความรู้เชิงวิศวกรรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 3 วันเต็ม หวังครูพี่เลี้ยงดึง “วิศวกร” ประจำสถานศึกษา 150 แห่งทั่วประเทศ นำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม ผสมผสานความรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา ในรูปแบบ “โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม” หรือ ห้องเรียนเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม บ่มเพาะทักษะวิศวกรรมให้เยาวชนไทยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองเชิงวิศวกรรม ...more

หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

มูลนิธิความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (LSF) ได้เชิญ Dr.James A.Kaufman ประธานผู้ก่อตั้ง LSI (Laboratory Safety Institute) เป็น Non-Profit Educational Organization จาก USA มานานมากกว่า 40 ปี เดินทางมาประเทศไทย เพื่อเปิดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในเดือนกันยายน 2561 เหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ (Laboratory) เพื่อลดอุบัติเหตุและอุบัติภัยในห้องปฏิบัติการ ที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ...more

เปิดตัวผู้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น-รุ่นใหม่ ปี 2561 พร้อมเสวนาบทบาทนักวิทย์กับการขับเคลื่อน

เปิดตัวผู้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น-รุ่นใหม่ ปี 2561 พร้อมเสวนาบทบาทนักวิทย์กับการขับเคลื่อน EECi 2 ส.ค. 2561 กรุงเทพฯ - มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ...more

45 ปี ไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน เติมความแข็งแรงให้ผู้พิทักษ์ป่า

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ดำเนินกิจการก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 โดยยึดมั่นปรัชญาในการทำงานว่า “Embracing Life” หรือ “โอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิต” ซึ่งได้จัดทำโครงการตู้ยาไบโอฟาร์มเพื่อชุมชนมาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีสำหรับปีนี้ในโอกาสครบรอบ 45 ปี บริษัทจัดโครงการ “45 ปี ไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน เติมยา เติมความห่วงใย” โดย “ปริญญา เปาทอง” ...more

กระทรวงวิทย์ฯ-สวทช. จับมือ กลุ่มบริษัทโชคนำชัยพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์-เรือ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย

20 กรกฏาคม 2561 ณ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด จ.สุพรรณบุรี: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด และ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทโชคนำชัย (CNC Group) ผู้ผลิตแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดแถลงข่าวความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ
...more

ครม. เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยครม. มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561- 2570 ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-CURVE) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ในอนาคตที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New S-Curve) โดยได้เริ่มต้นผลักดันการลงทุนสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง ...more

นาโนเทค-สวทช. นำผู้ประกอบการเครื่องสำอางและสมุนไพรไทยรุกตลาด CLMV นำร่องในงาน Mekong Beauty Show

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) นำผู้ประกอบการเครื่องสำอางและสมุนไพรไทยที่สกัดด้วยนาโนเทคโนโลยี ร่วมแสดงในงาน Mekong Beauty Show 2018 งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติด้านเครื่องสำอางและความงาม ภายใต้บูธ Thailand Pavilion ณ นครโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม เมื่อกลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมเข้าพบกงสุลใหญ่เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนแนวทางทำธุรกิจในเวียดนาม ...more

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอผลงานในโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เดินหน้านโยบาย “วิทย์สร้างคน” เปิดตัว โครงการ Coding at School Powered by KidBright และโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม หรือ Fabrication Lab เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย”                    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกาศส่งมอบ KidBright บอร์ดสมองกลสัญชาติไทยที่ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ...more

PROPAK ASIA 2018

งานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘นวัตกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบการจัดการยุคใหม่ (Innovative Automations & Solutions)’

                     มีถึง 9 โซน มาเริ่มกันที่ ProcessingTechAsia เป็นโซนของเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป โดดเด่นด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภค ...more

โอกาสดี! กับโครงการ Startup Voucher ปีที่ 3 (รอบที่ 2)

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ขอเชิญเจ้าของธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Voucher ปีที่ 3 (รอบที่ 2)เพื่อคว้าเงินสนับสนุนสูงสุด 800,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพิ่มรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโตเพียงคุณมีสินค้าหรือบริการที่ใช่ มีแผนการตลาดที่ชัด โอกาสในการเปิดตลาด และสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดด

...more
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7