Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

เปิดตัวผู้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น-รุ่นใหม่ ปี 2561 พร้อมเสวนาบทบาทนักวิทย์กับการขับเคลื่อน

เปิดตัวผู้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น-รุ่นใหม่ ปี 2561 พร้อมเสวนาบทบาทนักวิทย์กับการขับเคลื่อน EECi 2 ส.ค. 2561 กรุงเทพฯ - มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ...more

45 ปี ไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน เติมความแข็งแรงให้ผู้พิทักษ์ป่า

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ดำเนินกิจการก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 โดยยึดมั่นปรัชญาในการทำงานว่า “Embracing Life” หรือ “โอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิต” ซึ่งได้จัดทำโครงการตู้ยาไบโอฟาร์มเพื่อชุมชนมาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีสำหรับปีนี้ในโอกาสครบรอบ 45 ปี บริษัทจัดโครงการ “45 ปี ไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน เติมยา เติมความห่วงใย” โดย “ปริญญา เปาทอง” ...more

กระทรวงวิทย์ฯ-สวทช. จับมือ กลุ่มบริษัทโชคนำชัยพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์-เรือ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย

20 กรกฏาคม 2561 ณ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด จ.สุพรรณบุรี: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด และ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทโชคนำชัย (CNC Group) ผู้ผลิตแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดแถลงข่าวความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ
...more

ครม. เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยครม. มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561- 2570 ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-CURVE) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ในอนาคตที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New S-Curve) โดยได้เริ่มต้นผลักดันการลงทุนสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง ...more

นาโนเทค-สวทช. นำผู้ประกอบการเครื่องสำอางและสมุนไพรไทยรุกตลาด CLMV นำร่องในงาน Mekong Beauty Show

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) นำผู้ประกอบการเครื่องสำอางและสมุนไพรไทยที่สกัดด้วยนาโนเทคโนโลยี ร่วมแสดงในงาน Mekong Beauty Show 2018 งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติด้านเครื่องสำอางและความงาม ภายใต้บูธ Thailand Pavilion ณ นครโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม เมื่อกลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมเข้าพบกงสุลใหญ่เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนแนวทางทำธุรกิจในเวียดนาม ...more

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอผลงานในโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เดินหน้านโยบาย “วิทย์สร้างคน” เปิดตัว โครงการ Coding at School Powered by KidBright และโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม หรือ Fabrication Lab เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย”                    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกาศส่งมอบ KidBright บอร์ดสมองกลสัญชาติไทยที่ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ...more

PROPAK ASIA 2018

งานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘นวัตกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบการจัดการยุคใหม่ (Innovative Automations & Solutions)’

                     มีถึง 9 โซน มาเริ่มกันที่ ProcessingTechAsia เป็นโซนของเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป โดดเด่นด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภค ...more

โอกาสดี! กับโครงการ Startup Voucher ปีที่ 3 (รอบที่ 2)

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ขอเชิญเจ้าของธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Voucher ปีที่ 3 (รอบที่ 2)เพื่อคว้าเงินสนับสนุนสูงสุด 800,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพิ่มรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโตเพียงคุณมีสินค้าหรือบริการที่ใช่ มีแผนการตลาดที่ชัด โอกาสในการเปิดตลาด และสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดด

...more

สวทช.และภาคีเครือข่าย ร่วมกับ GYA จัดงานประชุมนานาชาติหารือรองรับสังคมผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภาคีเครือข่าย และ The Global Young Academy (GYA) หรือองค์กรเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโลก ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมนานาชาติ Global Young Academy Annual General Meeting 2018 (GYA AGM 2018)                     ซึ่งเป็นงานประชุมประจำปีของ GYA ภายใต้หัวข้อ ...more

สวทช.จัดค่าย STEAM Summer Camp นำน้องประถมเป็นเกษตรกรรุ่นจิ๋ว เรียนรู้วิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ (AYS) จัดกิจกรรมค่าย STEAM Summer Camp: นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยมีน้องๆ นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 บริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 23 คน                     เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม และร่วมภารกิจเป็นเกษตรกรรุ่นจิ๋วกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ...more
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7