Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

สวทช. ร่วมสนับสนุน บก.จร.ระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องเดินรถในเขตห้ามเริ่มวันพุธที่9 พ.ค.นี้

ปัจจุบันเกิดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้กวดขันวินัยจราจรแต่ยังมีผู้ฝ่าฝืนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกรณีรถปาด เบียด หรือแซงบริเวณทางขึ้นสะพานข้ามแยกและอุโมงค์ลอดทางแยกทำให้เกิดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรติดขัด จากนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 และนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจ 4.0 ที่ให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและลดปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

...more

ระบบบริหารการวิจัย RDIMS ผู้ประกอบการทำได้จริงขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี 300% ด้วยตนเอง

สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง“ ระบบบริหารการวิจัยRDIMS ... ผู้ประกอบการทำได้จริง ขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี 300% ด้วยตนเอง ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

...more

สธ. ร่วมกับ สวทช. DNDi เผยความสำเร็จโครงการวิจัยยาต้านไวรัสรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พญ.อิซาเบล ออนดิเยอ-เมแยร์ หัวหน้าโครงการวิจัยทางคลินิกด้านเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบ ซี องค์กรเพื่อการริเริ่มจัดหายาสำหรับโรคที่ถูกละเลย (Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi) รศ.พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (HIV-NAT) ...more

รัฐมนตรีวิทย์ฯ ร่วมดีเบตบนเวที GBS 2018แจงกลยุทธ์สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพในประเทศไทย

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อภิปรายเชิงกลยุทธ์ (debate) หัวข้อความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแลเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ในงาน Global Bioeconomy Summit (GBS 2018) ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์จากประเทศเอกวาดอร์ อาร์เจนติน่า อดีตรัฐมนตรีจากเยอรมนี และผู้บริหารภาคเอกชน ชี้โมเดลไทยแลนด์ 4.0                     ที่มุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ...more

รัฐมนตรีวิทย์ฯ และคณะ เยี่ยมชมอุทยานไบโอเทค Berlin-Buchมุ่งเรียนรู้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการวิจัย

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร สวทช. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เยี่ยมชมอุทยานเทคโนโลยีชีวภาพ Berlin-Buch (BiotechPark Berlin-Buch) โดยมี Prof. Dr. Martin Lohse (ศ.ดร.มาร์ติน โลเซ่อ) ประธานคณะกรรมการและกรรมการวิทยาศาสตร์ของ Max Delbrück Center for Molecular Medicine: MDC ให้การต้อนรับ...more

รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ เยี่ยมชมสถาบันวิจัยชั้นนำของเยอรมัน ร่วมมือด้านการเกษตรสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมสถาบัน Forschungszentrum Jülich (ฟอชุมเซนทลัม จูลิช) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมด้วย ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. คณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...more

ก.วิทย์ สวทช.ผนึก กรมวิชาการเกษตรเมียนมาร์ สร้างเครือข่ายนักวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวลุ่มน้ำโขง

กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และ นาย Naing Kyi Win อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (Director General, Department of Agricultural Research, DAR) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ร่วมกันลงนามในบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา สร้างขีดความสามารถ ...more

ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ โตเกียวเทค ญี่ปุ่น เปิดสำนักงานต่างประเทศ (ANNEX) แห่งแรกภายใน สวทช.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น โดย Prof. Dr. Yoshinao Mishima (ศ.ดร.โยชิโนะ มิชิมะ) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว เพื่อจัดตั้งสำนักงานโตเกียวเทคประจำประเทศไทย (Tokyo Tech ANNEX) ครั้งแรกขึ้นในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ...more

รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ ร่วมเปิดตัวหนังสือ “สปาร์คส์ฟรอมเดอะสปิริต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในการเปิดตัวหนังสือ “สปาร์คส์ฟรอมเดอะสปิริต (Sparks from the Spirit)” ซึ่งเขียนโดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ                     ซึ่งเป็นหนังสือที่แสดงให้เห็นถึงการจุดประกาย ทางจิตวิญญาณด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีอยู่ในตัวแต่ละคนและทุกสาขาอาชีพ เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน ...more

ITAP-สวทช. ติดอาวุธ “เถ้าแก่โรงงาน”ปลุกกระแสสู่โรงงานอัจฉริยะ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จัดสัมมนา “ปลุกกระแสผู้ประกอบการสู่โรงงานอุจฉริยะ (Smart Factory) ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี”                     เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารจัดการโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ...more
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7