Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4

ช้าไม่ได้! มทร.ธัญบุรี จับมือ เจเอสพี วิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี เดินหน้าวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ผนึกกำลังคัดสายพันธุ์ เพาะปลูก วิจัย และผลิตเป็นยารักษาโรค หวังเพิ่มทางเลือกผู้ป่วย คาดใช้เวลาวิจัยร่วมกัน 3 ปี เพื่อให้ได้ยาสมุนไพรที่ดีที่สุดสำหรับคนไทย

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า ตามที่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องกัญชา ให้สามารถดำเนินการวิจัยได้ ...more

ดันมาตรการใช้ไบโอพลาสติก สรรพากรจ่อชง ครม. หักภาษีได้ 125% ของค่าใช้จ่ายกรมสรรพากร จ่อชงครม.ไฟเขียวนิติบุคคล ที่ใช้พลาสติกชีวภาพ 10 รายการ ได้รับลดหย่อนภาษีได้ 125% ของค่าใช้จ่าย หวังกระตุ้นตลาดจูงใจให้หันมาใช้วัสดุทดแทน ตามแผนแม่บทลดขยะพลาสติก ขณะที่ “เทสโก้ โลตัส” ตอบรับมาตรการพร้อมสนับสนุนเต็มที่

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบร่าง Roadmap การจัด การขยะพลาสติก ปี 2561-2573 เพื่อลดใช้พลาสติกและตั้งเป้าหมายในการลดและเลิกใช้พลาสติก ...more

สวทช. จับมือ สสว. ย้ำ SME ชูแนวคิด วัสดุเหลือใช้ สู่กำไรที่มองไม่เห็นสวทช. จับมือ สสว. จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “พลิกความคิด...วัสดุเหลือใช้ สู่กำไรที่มองไม่เห็น” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับข้อมูล องค์ความรู้ และสาระต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไป

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า งานสัมมนาครั้งนี้ ...more

จุฬาฯ จับมือ เซ็นทรัลแล็บไทย นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ยกระดับ SME ไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะวิทยาศาสตร์ และ หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย เพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้และดำเนินกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนและขยายศักยภาพของทั้งสององค์กร พร้อมผนึกกำลังกันนำจุดแข็งเข้าให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาทักษะ แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ ...more

สร้าง “แผนที่ชีวโมเลกุล” แก้ปัญหาพืชยุคโลกร้อนจากสภาวะอากาศร้อนที่ประเทศต่างๆ ในโลกรวมถึงประเทศไทยประสบ ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจนในปีนี้ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะการเกษตรซึ่งรับผลโดยตรง ทำให้ผลผลิตลดลด รวมถึงสายพันธุ์เดิมๆ ที่ไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนี้ได้ สถิติจากงานวิจัยก่อนหน้าชี้ให้เห็นว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุก 1 องศาเซลเซียส จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างชัดเจนมากกว่า 16 % แต่ประเด็นคือ จะทำอย่างไรให้การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ทำได้อย่างรวดเร็ว ...more

สวทช. นำผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงในงานฮอร์เท็กซ์ เวียดนาม 2019สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมเมล็ดพันธุ์ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ร่วมกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) นำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตรเข้าร่วมจัดแสดงในงานประชุมและนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านพืชสวน ผัก ผลไม้ และดอกไม้ ครั้งที่ 2 หรือฮอร์เท็กซ์ เวียดนาม 2019 (HORTEX Vietnam 2019) ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการไซ่ง่อน (Saigon ...more

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) กฟผ.-สวทช.ร่วมอวดโฉมในงานมอเตอร์โชว์ 2019ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 40 (Motor Show 2019) ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมนำรถยนต์ไฟฟ้า กฟผ.-สวทช. (EGAT-NSTDA) ยี่ห้อ Nissan Almera ขนาดเครื่องยนต์ 1200 ซีซี ที่พัฒนาและดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ ในโครงการวิจัยรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ระยะที่ 2 ร่วมนำเสนอในงานมอเตอร์โชว์

...more

สวทช. ตั้ง ‘โรงงานผลิตพืช’ เพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช. ตอบโจทย์โครงการ ‘BIG ROCK’ (บิ๊กร็อก) ตั้งโรงงานผลิตพืช หรือ Plant Factory (แพลนต์แฟคตอรี) ที่อุทยานวิทย์ฯ ปทุมธานี โดยใช้เทคโนโลยีสุดล้ำจากญี่ปุ่น ผลิตพืชในระบบปิด สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่พืชใช้เจริญเติบโตตามต้องการ มีระบบกรองอากาศ ปราศจากเชื้อโรค ตั้งเป้าผลิตพืชสมุนไพรไร้สารตกค้าง เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับสกัด “สารสำคัญมูลค่าสูง” ป้อนตลาดยา-อาหารเสริม-เวชสำอาง ...more

สวทช. ผนึก มรภ.อุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ชุมชนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เพื่อผลักดันให้เกิดนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อเร็วๆ นี้ ...more

สวทช. ผนึก มรภ.เพชรบุรี ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ชุมชนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ผลักดันให้เกิดนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ชุมชน

นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนา ...more
1 | 2 | 3 | 4