Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

ต้นแบบ 'ไบโอรีไฟเนอรี'เทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) คือการเอาผลิตผลทางการเกษตรมาผ่านกระบวนการทางเคมีชีวภาพ เป็น ชีวเคมีภัณฑ์ที่สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงวัตถุเจือปนในอาหาร และสารออกฤทธิ์ (Functional ingredients)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ได้เร่งผลักดันการจัดตั้งโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีในEECiเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศ ...more

เอกซเรย์คัดกรองโควิด-19 ด้วย AI ช่วยแพทย์ทำงานรวดเร็ว แม่นยำการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการพัฒนาและใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านการแพทย์ การวินิจฉัย นำไปสู่การรักษาและควบคุมโรค ขณะเดียวกัน AI ถูกนำมามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์โรคปอดอักเสบจากโควิด-19 เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

แม้ประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ แต่การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกยังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ มาตรการในการคัดกรอง ควบคุม ติดตาม ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนและควบคุมในประเทศเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในวงกว้าง ...more

'ไทย' อันดับ 4 ด้านการวางแผน ความพร้อมรับมือ ควบคุมมะเร็งมะเร็ง สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 คนไทย ความพร้อมรับมือโรคมะเร็งจึงสำคัญทั้งการวางแผน บริการสาธารณสุข และการสนับสนุนจากรัฐ ล่าสุด ไทยมีคะแนนเป็นอันดับ 4 จาก 10 ประเทศเอเปก ด้านนโยบายและการวางแผน จากแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติที่เข้มแข็ง

จากรายงานเรื่อง ความพร้อมเพื่อรับมือกับโรคมะเร็งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก : การขับเคลื่อนสู่มาตรการควบคุมโรคมะเร็งฉบับสากล (Cancer preparedness ...more

จุฬาฯ พัฒนา 'กล่องครอบศีรษะ' ลดเสี่ยงแพทย์ทำหัตถการนวัตกรรมกล่องครอบศีรษะสำหรับทำหัตถการบริเวณทางเดินหายใจ (Clear Box by Anes Chula) ลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะวิสัญญีแพทย์ที่ต้องทำหัตถการอื่นๆ นอกจากการวางยาสลบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมานั้น บุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคไวรัสโควิด-19 ...more

การตลาด “หน้ากากผ้า” แม็กเนตใหม่ ดึงลูกค้า-โชว์นวัตกรรมมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทำให้หน้ากากถูกยกระดับจากออปชั่นเสริมสำหรับคนป่วย-รักสุขภาพ มาเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ขาดไปไม่ได้ของผู้บริโภคในเกือบทุกประเทศทั่วโลก จะต้องมีติดตัวไว้ก่อนออกจากบ้าน

เช่นเดียวกับในมุมธุรกิจ ซึ่งกระแสความนิยมนี้ทำให้ “หน้ากากผ้า” ไม่ได้เป็นแค่สินค้า หรืออุปกรณ์ป้องกันโรคอีกต่อไป แต่ยังเป็นเครื่องมือการตลาดสำคัญ ที่มีฟังก์ชั่นหลากหลายตั้งแต่เพิ่มทราฟฟิกด้วยการดึงลูกค้าเข้ามาที่ร้าน ...more

ศิริราช-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลุย “5G-AI” ยกระดับการแพทย์ไทยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศไทยที่ได้การยอมรับจากนานาชาติ เห็นได้ชัดจากจำนวนคนไข้ชาวต่างชาติที่เข้ามารักษาพยาบาลในไทยมากกว่า 3.3 ล้านครั้ง และสัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ต่อผู้ป่วยอยู่แค่ 1.8% ขณะที่สหรัฐอเมริกาทะลุไป 38%

แต่สถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของไทยยังไม่หยุดที่จะนำเทคโนโลยียกระดับด้านการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น

5G AI5G อีกแกนหลักสำคัญ

...more

บิ๊ก EA ร่วมกับกลุ่มช่วยกัน ส่งมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรค 70 รายการ ใช้ในทำเนียบรัฐบาล"สมโภชน์ อาหุนัย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA ร่วมกับ “กลุ่มช่วยกัน” ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศและกำจัดเชื้อโรครวม 70 รายการ ให้กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA ผู้นำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งโรงไฟฟ้าโซลาร์ และลม น้ำมันไบโอดีเซล โดยได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยการลงทุนในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ...more

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยต่อไปจนถึง 3 ก.พ. 64“จุรินทร์” ลงนามประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัยออกไปจนถึง 3 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 17 พ.ศ. 2563 เรื่องขยายระยะเวลาการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ลงนามโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

...more

การ์ดไม่ตก! ไทเกอร์พล๊าส จับมือจุฬาฯ ส่งสเปรย์หน้ากากผ้าสู้ไวรัสนายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน และมองหาสินค้าและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ ล่าสุด บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ (CU Innovation Hub) คิดค้นนวัตกรรมสเปรย์ฉีดหน้ากากผ้า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ในช่วงปลดล็อคเฟส 5 ในต้นเดือนกรกฎาคม ...more

พลาสติกชีวภาพ ทางเลือกหรือทางรอด ที่ผู้ประกอบการต้องปฏิรูปในยุค New Normalถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 6 สิ่งที่คุณต้องรู้มีอะไรบ้าง

สถาบันพลาสติกได้รับงบประมาณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการจัดอบรมออนไลน์หลักสูตรการปฏิรูปผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบและเทคโนโลยีชีวภาพ ...more
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>