Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

ADVERTORIALS

 

Coscientist ผู้ช่วยค้นคว้าและทดลองในห้องปฏิบัติการ ด้วยระบบ AI

ในปัจจุบัน AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นส่วนสำคัญของโลกทั้งภาคธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน AI สามารถเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเรียนรู้ปฏิกริยาเคมี และกระบวนการทางห้องทดลองต่าง ๆ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ออกมาได้ในเพียงหลักนาทีเท่านั้น นักวิจัยจาก Carnegie Mellon University - ได้พัฒนาระบบ AI ที่ใช้ในการวางแผน ออกแบบ และทดสอบทางเคมี ทำหน้าที่เหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ร่วม (Coscie ...more

‘แคดเมียม’ สารอันตราย ตัวก่อโรคร้ายแรง

หลังจากที่มีการตรวจพบสารแคดเมียม (Cadmium) เป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี และบางซื่อนั้น สารดังกล่าวมีความเป็นพิษสูงและอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ พยายามหลีกเลี่ยงการนำสารแคดเมียมไปใช้ในกระบวนการผลิต แคดเมียม (Cadmium สูตรทางเคมี Cd) - เป็นแร่โลหะหนักชนิดหนึ่ง มีสีขาวฟ้ามันวาว มีเนื้ออ่อน บิดโค้งงอได้ และถูกตัดได้ง่ายด้วยมีด สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในอ ...more

TBRC คลังจุลินทรีย์ระดับอาเซียน ต้นน้ำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ด้วยความหลากหลายของจุลินทรีย์และชีววัสดุที่มีอย่างมากมาย แม้ว่าจะมีที่จัดเก็บอยู่ตามหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอยู่จำนวนมาก แต่การเก็บรวบรวมและรักษาให้คงอยู่ระยะยาวนั้น ต้องมีระบบจัดเก็บที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน เพื่อที่จะนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย หรือ TBRC (Thailand Bioresource Research Center) - อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย หน่วยงานใน ...more

พรีวิว: Hong Kong Intl. Medical & Healthcare Fair 2024 มีโอกาสธุรกิจอะไรน่าสนใจบ้าง

สถานการณ์สังคมผู้สูงวัยและความตื่นตัวด้านสุขภาพในฮ่องกงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง Food and Health Bureau ระบุว่า ฮ่องกงมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพกว่า 2 หมื่น 5 พันล้าน USD ในช่วงปี 2020-2021 คิดเป็น 7.3% ของ GDP ทำให้ฮ่องกงมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ สุขภาพ และไบโอเทค และกำลังก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้าน Medical & Healthcare Products ในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคมนี้ จะมี ...more

A-MED Care Pharma แพลตฟอร์มรับยาผู้ป่วย 16 อาการ แก้ปัญหาแออัดในโรงพยาบาล

เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมา ผู้ป่วยจำนวนมากยอมเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยคาดหวังว่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องในระดับดีที่สุด ส่งผลให้ปริมาณผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น นำมาสู่การให้บริการที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนไข้ได้อย่างเต็มที่ และเกิดความไม่พอใจในเรื่องของการให้บริการที่ล่าช้า ทีมวิจัย A-MED สวทช. ได้พัฒนาระบบ A-MED Care Pharma - แพลตฟอร์มการบริห ...more

ทำไมฮ่องกงจึงเป็นผู้นำอุตสาหกรรม Healthcare | รีวิวงาน Asia Summit on Global Health

รู้หรือไม่ว่า ประชากรที่มีอายุขัยเฉลี่ยคาดการณ์ (Life Expectancy) สูงที่สุดในโลกก็คือชาวฮ่องกง ซึ่งเป็นผลจากการจัดการด้านสาธารณสุขที่ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ แต่แน่นอนว่าฮ่องกงก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุเช่นเกียวกับประเทศพัฒนาแล้ว โดยประชากรที่มีอายุเกิน 65 ปีคาดว่าจะมีสัดส่วนเพิ่มจาก 20% ในปี 2021 เป็น 32% ในปี 2041 อุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพในฮ่องกงแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ...more

‘MagikFresh’ ต้นแบบสวนนันทนาการอากาศสะอาดเพื่อเมืองน่าอยู่

ปัญหาฝุ่น PM2.5 ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็พยายามแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นตอของแหล่งกำเนิดฝุ่นไปจนถึงการบำบัดอากาศปลายทาง ทำให้มีการคิดค้น วิจัย แนวทางในการรับมือหรือบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5 เพื่อให้ประชาชนได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ หนึ่งในนวัตกรรมที่ใช้พื้นที่ 100 ตารางเมตรให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจได้ อย่าง ‘Magik ...more

รู้ทันสุขภาพ ป้องกันได้ ด้วยการตรวจ DNA

โรคที่ได้รับการติดต่อหรือถ่ายทอดจากพ่อแม่ โดยมีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนเป็นตัวควบคุมการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ หากยีนของพ่อหรือแม่มีความผิดปกติแฝงอยู่ก็จะทำให้หน่วยพันธุกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมและทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้นั่นเอง จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถรู้ได้ว่ามีแนวโน้มที่เสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้าง เพื่อวางแผนป้องกันและลดการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ DNA (Deoxyribonucleic Acid) - คือ สารพันธุกรรมที่อยู่เซลล์ข ...more

Prenuvo เครื่องสแกน MRI แบบเต็มตัว สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น

โรคมะเร็งถือได้ว่าเป็นโรคร้ายอันดับต้น ๆ ที่เกิดขึ้นได้คนทุกเพศทุกวัย และมักลุกลามไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันทางการแพทย์มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง สามารถค้นหาโรคมะเร็งระยะเริ่มต้นได้ เพิ่มโอกาสการรักษาได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกันเซลล์มะเร็งลุกลามได้อีกด้วย โรคมะเร็ง (Cancer) - เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนหรือสารพันธุกรรมที่อยู่ในเซลล์ ทำให้เซลล์มีลักษณะผิดปกติแตกต่างจากเซลล์ท ...more

ตรวจคัดกรอง 'มะเร็ง' ด้วย AI รู้ผลเร็ว และแม่นยำ

หลังจากที่เกิดโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก ทำให้ทุกองค์กรตระหนักถึงความจำเป็นในการปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และนำสู่การมาถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่เป็นตัวแปรสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการเกิดขึ้นของโรคอุบัติใหม่ล้วนเป็นปัจจัยท้าทายระบบสาธารณสุขไทย และส่งยังผลกระท ...more

HEALTH LINK แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในยุคดิจิทัล

เมื่อต้องไปหาหมอแล้วเข้าโรงพยาบาลต่างที่ และต้องใช้ข้อมูลประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเก่า บ่อยครั้งที่แพทย์ถามว่าใช้ยาอะไรอยู่ อาจจำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง หรือต้องเดินทางไปขอประวัติจากโรงพยาบาลเดิม ซึ่งเป็นการเสียเวลา ค่าใช้จ่าย และยุ่งยากเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีอย่าง 'Health Link' - ตัวช่วยที่เป็น Big Data สำหรับแพทย์และคนไข้ Health Link - คือ แพล ...more

‘STEM CELL’ เซลล์บำบัด ทางเลือกในการรักษาและฟื้นฟู

ในขณะที่โลกต้องเผชิญกับโรคต่าง ๆ มากมาย ทั้งโรคที่มีอยู่ก่อนแล้วและโรคที่เกิดขึ้นใหม่ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายโรคที่ต้องเผชิญอาจต้องทนต่อความเจ็บปวดจากโรคดังกล่าวอยู่ แม้ว่าวงการแพทย์จะพัฒนาไปมากแล้วก็ตาม แต่หลังจากมีการค้นพบ ‘สเต็มเซลล์’ - นำมาใช้ในการรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูก จึงมีการศึกษาวิจัยการใช้สเต็มเซลล์มาอย่างต่อเนื่อง เซลล์ต้นกำเนิด หรือ สเต็มเซลล์ (STEM CELL) - อยู่ทั้งในมนุษ ...more

SuperSource: FlowCam 8000 ตรวจสอบอนุภาคของไหลแบบอัตโนมัติที่ลงลึกได้ถึงระดับไมครอน

โซลูชันการตรวจสอบคุณภาพของไหลที่ลงลึกได้ถึงระดับไมครอนจาก YOKOGAWA ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น FlowCam 8000 - โซลูชันการตรวจจับอนุภาคของไหลระดับสูงด้วยระบบวิเคราะห์ MFI ที่ทำให้การตรวจวัด ตรวจจับ และการวิเคราะห์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถตรวจจับอนุภาคได้เป็นหมื่นตัวภายในเวลาไม่กี่นาที นอกจากนี้ FlowCam 8000 ยังเป็นเครื่องวิเคราะห์อนุภาคแบบอัตโนมัติด้วย ซึ่งจะส ...more

ยีนบำบัดรักษาอาการปวดเรื้อรังโดยการลดโซเดียม

ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับอาการปวดเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นปวดกล้ามเนื้อ ปวดเส้นเอ็น ปวดข้อต่อ บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือ อุบัติเหตุ และอีกมากมายที่มีอาการปวดเป็นระยะเวลานานนั้น สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งสิ้น นักวิจัยจาก NYU College of Dentistry’s Pain Research Center - จึงได้พัฒนายีนบำบัดโดยการควบคุมช่องโซเดียมไอออนทางอ้อมและใส่สารพันธุกรรมเข้าไปในไวรัสเพื่อบรรเทาความเ ...more

PET/F สารชีวภาพที่ให้คาร์บอนฟุตพรินต์เป็นลบสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์

ขวด PET คือ ขวดน้ำดื่มพลาสติกที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งปกติสามารถนำมารีไซเคิลได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ก็จะปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม เมื่อปีที่แล้วมีการปลดล็อกให้สามารถนำ rPET (PET รีไซเคิล) - มาใช้บรรจุน้ำและอาหารได้ใหม่ เพื่อเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตพลาสติกใหม่ rPET (Recycled PET) ยังไม่สามารถทดแทนพลาสติกใหม่ได้ทั้งหมด - ในการใช้ rPET ยังมี ...more

COBRA หุ่นยนต์งู เข้าถึงร่างกายมนุษย์ได้ง่าย ช่วยผ่าตัดมะเร็งลำคอ

The University of Nottingham พัฒนาหุ่นยนต์ COBRA โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรูปร่างของงู ที่สามารถเลื้อยเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ง่ายและแม่นยำ เพื่อช่วยแพทย์ในการผ่าตัดภายในร่างกายของมนุษย์ เดิมที หุ่นยนต์ COBRA ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องยนต์ไอพ่นตลอดจนถึงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่ในปัจจุบัน COBRA เริ่มนำมาทดลองเพื่อนำมาใช้ในทางการแพทย์แล้ว ด้วยความยาวกว่า 5 ...more

RFID แหล่งข้อมูลสำคัญทางการแพทย์ ช่วยติดตามอุปกรณ์โรงพยาบาล

ในยุคที่เทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างมากมายเพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกสบายในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งยังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ หนึ่งในเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเรามาก พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น บัตรประชาชน บัตร ATM ฉลากของสินค้า สิ่งเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า อาร์เอฟไอดี (RFID) ‘เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี’ หรือ RFID (Radio Frequency Identification) คือ เทคโนโลยีที่ใช้คลื่นวิทยุ ...more

'ThalPred' โปรแกรมช่วยวินิจฉัยโรคโลหิตจางจากพันธุกรรม 'ธาลัสซีเมีย'

โรคเลือดจากพันธุกรรม หรือ 'ธาลัสซีเมีย' เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการสร้างฮีโมโกลบินซึ่งเป็นสารสำคัญของเม็ดเลือดแดง ทำให้เกิดภาวะเลือดจาง มีอาการได้หลากหลาย ตั้งแต่ไม่มีอาการ จนถึงรุนแรงแบบที่จำเป็นต้องได้รับเลือด ปัจจุบันพบคนไทยเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย ประมาณร้อยละ 30 – 40 หรือประมาณ 20 ล้านคน และมีผู้ป่วยกว่า 5 แสนราย ผู้ที่เป็น 'ธาลัสซีเมีย' แบ่งตามอาการได้ 2 ชนิด ...more

ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ด้วยรถ Mobile Stroke Unit

เพียงแค่ 270 นาที (4 ชั่วโมง 30 นาที) นับตั้งแต่ที่ผู้ป่วยมีอาการปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาด้านใดด้านหนึ่งอ่อนแรง จนถึงมือแพทย์และได้รับการฉีดยาสลายลิ่มเลือด คือ ‘นาทีทอง’ ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเพื่อลดโอกาสพิการและเสียชีวิต ที่ผ่านมายังมีผู้ป่วยหลายรายต้องกลายเป็น ‘ผู้พิการ’ หรือ ‘เสียชีวิต’ ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (Stroke) ทีมปฏิบัติการหน่วยรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเคลื่อนท ...more

ไฮไลท์ งาน Asia Summit on Global Health และ HK International Medical and Healthcare Fair 2022

เมื่อโควิดจาง ฮ่องกงเดินหน้าเป็นศูนย์กลาง Global Healthcare Collaboration ในเขตเศรษฐกิจใหม่ที่มาแรงสุด ๆ นั่นคือ Great Bay Area ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ กวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า และอื่น ๆ รวม 9 เมือง 2 เขตปกครองพิเศษ International Healthcare Week เป็นธีมที่ HKTDC - Hong Kong Trade Development Council (องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง) ตั้งขึ้น ซึ่งในช่วงวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 นั้นมีงานระดับนานาชาติจัดข ...more

Flow Cytometry วัดและวิเคราะห์เซลล์ด้วยแสงเลเซอร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การวิจัย วิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและความน่าเชื่อถือในการวิจัย เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางการแพทย์ Flow Cytometry เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการวัดและวิเคราะห์เซลล์ ด้วยการฉายแสงเลเซอร์ลงสู่เซลล์ แล้ววัดการเรืองแสงที่เกิดขึ้นบนผิวเซลล์หรือภายในเซลล์และไหลผ่านเครื่ ...more

ดูดอากาศ ไล่ความชื้นห้องปฏิบัติการ ด้วยปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump)

อุตสาหกรรมในประเทศไทยไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ งานด้านการผลิต งานช่าง วิศวกร หรือ นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในห้องวิทยาศาสตร์ มักจะรู้จักและคุ้นเคยกับปั๊มสุญญากาศ หรือ Vacuum Pump กันเป็นอย่างดี เพราะส่วนใหญ่ปั๊มสุญญากาศจะใช้ในกระบวนการผลิตและการทำงานทดลอง ปั๊มสุญญากาศ หรือ Vacuum Pump เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดอากาศและความชื้นเพื่อให้อยู่ในระดับแรงดันสุญญากาศที่เหมาะสม สามารถนำมาใช้ในงานภาคอุ ...more

CAR T–Cell เทคโนโลยีแปลงเม็ดเลือดขาวให้กำจัดเซลล์มะเร็ง

“การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ยังคงเป็นคำพูดที่ไม่ล้าสมัย เพราะอาการป่วยนั้นไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็คงไม่อยากให้เกิดกับใครก็ตาม และโรคบางอย่างก็ยากต่อการรักษา เช่น โรคมะเร็ง ซึ่งมีหลากหลายชนิดที่แตกต่างกัน ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาททางการแพทย์เป็นอย่างมาก นอกจากใช้ยารักษา ผ่าตัด ฉายรังสี ยังมีการพัฒนาโดยใช้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำลายเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย

...more

ลดอุบัติเหตุจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ด้วยการจัดกลุ่มเก็บสารเคมี

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีแทบทุกชนิดมักมีอันตรายแอบแฝงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการติดไฟ การกัดกร่อน พิษของสารเคมี ไปจนถึงการระเบิด อุบัติเหตุจากสารเคมีในห้องปฏิบัติการอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน การจัดเก็บสารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยจึงเป็นการลดอันตรายที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ ในห้องปฏิบัติการจะมี สารเคมี หลากหลายชนิด แต่จะมีปริมาณในแต่ละชนิดที่น้อย กา ...more

RoboCap แคปซูลหุ่นยนต์ช่วยนำส่งยาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การทานยาเม็ดหรือการรับยาผ่านทางเดินอาหารตั้งแต่ช่องปากนั้น ไม่อาจนำส่งตัวยาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านเมือกที่คอยปกป้องทางเดินอาหารอยู่ได้ นั่นหมายความว่าตัวยาอย่างอินซูลิน หรือยาที่ผลิตขึ้นโดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีส่วนประกอบของโปรตีนส่วนใหญ่อาจทำงานไม่ได้ผลเมื่อต้องทานเข้าไป ทำให้ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อฉีดยาเข้ากระแสเลือด นักวิจัยจึงพยายามคิดค้ ...more

RSV ภัยร้ายช่วงปลายฝนต้นหนาว อันตรายต่อลูกน้อยและผู้สูงอายุ

เมื่อก้าวเข้าสู่ปลายเดือนตุลาคม เป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาว บางพื้นที่ฝนตกบาง ๆ สลับกับอุณหภูมิที่เย็นลงในตอนเช้า การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะอาจเกิดอาการป่วยได้ง่าย ๆ โดยเฉพาะไวรัสในเด็กเล็กอย่าง RSV โรคที่อาการเหมือนไข้หวัดธรรมดา แต่ก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ และอาจลงไปที่ ...more

BIOPLASTIC นวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลก

สาเหตุของการเกิดขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Used Plastic) เป็นพลาสติกที่ใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกในเวลาสั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อ หลอด แก้วน้ำ แก้วกาแฟ ช้อน ส้อม จานหรือกล่องใส่อาหารพลาสติก ทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้อีกทาง นั่นคือ การใช้พลาสติกชีวภาพ หรือ ไบโอพลาสติก (Biop ...more

ฟิล์มปิดหน้าถาด บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การผลิตอาหารเพื่อจัดจำหน่ายนั้น สิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหาร นอกจากจะเป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารแล้ว ยังเป็นการรักษาคุณภาพอาหาร ยืดอายุอาหารให้ยาวนานขึ้น อีกทั้งความสวยงาม น่าดึงดูดใจ ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้อีกด้วย และหากบรรจุภัณฑ์ที่เลือกใช้ในกระบวนการผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติ หรือย่อยสลายได้ หรือเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ก็จะมีส่วนสำค ...more

Nao Robot หุ่นยนต์นักจิตบำบัด

ในสภาวะที่เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ความวิตกกังวลหรือปัญหาชีวิตที่ต้องเผชิญต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความเครียดสะสมมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในวัยที่น้อยลงเรื่อย ๆ ไม่ใช่แค่วัยผู้ใหญ่ หรือวัยทำงานอีกต่อไป ทีมวิศวกรหุ่นยนต์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และจิตแพทย์จาก University of Cambridge จึงได้ทำการศึกษาแบบทดสอบทางจิตวิทยากับเด็ก ๆ 28 คน อายุระหว่าง 8 – 13 ปี ด้วยการใช้หุ่นยนต์ที่มีรู ...more

Next Generation Sequencing (NGS) ผู้ช่วยวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม

สิ่งที่กำหนดลักษณะและความแตกต่างของคนหรือสิ่งมีชีวิตนั้น ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง ส่วนสูง สีผม สีตา ความแข็งแรง ไปจนถึงพรสวรรค์ ตัวบ่งชี้โอกาสเกิดโรค หรือความผิดปกติทางพันธุกรรมในอนาคต นั่นก็คือ DNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมที่ทำหน้าที่กำหนดลักษณะ การทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย เก็บข้อมูล และถ่ายทอดข้อมูลนั้นไปยังรุ่นลูกหลาน ปัจจุบัน มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า NGS หรือ Next Generation Sequencing ที่ช่วยวิเคราะห์หาลำ ...more

Micro Flow Imaging เทคนิคการตรวจอนุภาคที่สร้างความชัดเจนให้กับจุดที่เล็กที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับทุกกิจกรรมทางด้านธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการผลิต งานวิจัย หรือการทำบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานสาย Life Sciences ที่ต้องลงลึกในรายละเอียดไปถึงระดับอนุภาค ซึ่งเทคนิคการตรวจสอบแบบ Micro Flow Imaging เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับตรวจสอบอนุภาคของของไหล ทำให้สามารถมองเห็นส่วนประกอบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน จึงเหมาะสำหรับการตรวจสอบในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเฉพ ...more

‘ดินสอ’ หุ่นยนต์สัญชาติไทย ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

สังคมผู้สูงวัยกำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ปัจจุบันมีการดูแลผู้สูงอายุที่หลากหลายและมีการนำเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการการดูแลผู้สูงอายุ อย่างการให้หุ่นยนต์ช่วยดูแล หุ่นยนต์ดินสอ (DINSOW) ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ช่วยในการดูแลผู้สูงวัยในบ้าน ควบคุมการทำงานทั้งหมดโดยสั่งงานผ่าน Mobile App มีกล้องช่วยติดตามทุกการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเพียงลำพัง หุ่นยนต์ดินสอ (DINSOW) กำเนิ ...more

ยกระดับ CARVER หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สู่การเป็น Smart Hospital

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร นวัตกรรมทางการเกษตร การบริการทางการแพทย์ รวมไปถึงเครื่องมือในการขนส่งต่าง ๆ โดยเฉพาะในยุคของการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้หุ่นยนต์ยิ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของแพทย์ พยาบาล ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ได้เป ...more

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ตัวช่วยรักษาคุณภาพยาและเครื่องสำอางให้กับธุรกิจของคุณ

สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ผู้ประกอบการควรใส่ใจ คือ คุณภาพของสินค้า หากการจัดเก็บสินค้าไม่ดี สินค้าเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นหรือส่งสินค้าไม่มีคุณภาพไปยังลูกค้า จะส่งผลเสียทั้งต่อผู้บริโภคและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได้ การเลือกคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับธุรกิจจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อความคุณภาพของสินค้า และภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ หรือ คลังสินค้าห้องเย็น (Cold Storage Ware ...more

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เทคโนโลยีที่ช่วยให้แผลเล็กและฟื้นตัวภายใน 1 วัน!!

ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ถูกพัฒนามากขึ้น เพื่อให้เข้ามาเป็นตัวช่วยแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย หนึ่งในนั้น คือ หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัด นับเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง เป็นตัวช่วยแพทย์ในการผ่าตัดในบริเวณที่ชับซ้อนและเข้าถึงได้ยาก ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยลง และลดอาการข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อน ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการผ่าตัดก็คือทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ม ...more

‘โดรน’ เทคโนโลยีขนส่งอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน เข้าถึงได้ทุกที่

ในปัจจุบันนอกจากจะนำโดรนมาใช้ถ่ายภาพมุมสูงแล้ว ยังมีการนำโดรนมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านขนส่งมากขึ้น ถือว่าเป็นอากาศยานไร้คนขับที่มีประสิทธิภาพสูงในการขนส่ง บางประเทศมีการนำโดรนมาใช้ในการขนส่งทางการแพทย์ เช่น การส่งเลือดให้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับการรักษาแบบเร่งด่วน หรือผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางที่ต้องการถ่ายเลือดอย่างเร่งด่วน นั่นหมายความว่า โดรนเป็นเครื่องมือที่ช่วยร่นระยะเวลาในการช่วยเหลือผู้ป่วย ...more

‘โควิดรีบาวด์’ ติดเชื้อซ้ำ หลังหายป่วยโควิด!!

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาเกือบ 3 ปีแล้ว ปัจจุบันหลายประเทศเริ่มเปิดประเทศให้ท่องเที่ยว และไม่มีการบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย แต่การระบาดและการติดเชื้อยังคงมีอยู่ และสิ่งที่น่าเป็นห่วงในตอนนี้ คือ อาการโควิดรีบาวน์ (Covid-19 Rebound) ที่เป็นการติดเชื้อซ้ำภายในระยะเวลาเพียง 14 วัน โควิดรีบาวน์ (Covid-19 Rebound) คือ การติดเชื้อซ้ำหลังจากติดมาแล้วในเวลาที่ต่อเนื่องกัน กล่าวคือ ผู้ป่วย ...more

TeleMedicine พบแพทย์ออนไลน์ ดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัล

สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะโรคอุบัติใหม่ อย่างโควิด-19 เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดบริการทางการแพทย์ในรูปแบบใหม่มาใช้ในการรักษา อีกทั้งยังเป็นการยกระดับบริการทางการแพทย์ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เกิดเป็นบริการระบบสุขภาพวิถีใหม่ ที่เรียกว่า Telemedicine (โทรเวชกรรม) หรือ ระบบแพทย์ทางไกล โรงพยาบาล ในประเทศไทยเริ่มนำมาปรับใช้กับการรักษา โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ตอบโจทย ...more

PLATIO ทางเท้าโซลาร์เซลล์ นวัตกรรมรักษ์โลกจากขยะพลาสติก

เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายคนเริ่มหันมาสนใจการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ส่วนหนึ่งเพราะมีการให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด ประหยัดพลังงาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ รักษ์โลกมากยิ่งขึ้น และยังช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าอีกด้วย การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาหรือดาดฟ้าอาจเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป แต่โซลาร์เซลล์ยังสามารถผลิตพลังงานสีเขียวในสถานที ...more

EVER Health Wallet ‘กระเป๋าสุขภาพ’ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้ทั่วโลก

การส่งต่อ หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาอย่างมาก หากมีเทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมระหว่างวัน ประวัติการวินิจฉัย รักษา โดยผู้ป่วยเป็นเจ้าของข้อมูลทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นได้ คุณภาณุสิชฌ์ ชมะนันท์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเวอร์ เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด เปิดต ...more

Digital Healthcare เทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์

การปรับตัวให้เดินหน้าตามเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ คมนาคม การสื่อสาร และอื่น ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นคือสิ่งผลักดันสำคัญให้ผู้บริโภคและองค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ทันกับโลกยุคดิจิทัล การระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา และโครงสร้างของสังคมไทยที่เดินทางเข้าสู่สังค ...more

โควิดยังไม่จบ! โอมิครอน BA.4-BA.5 แพร่ไวในจังหวะคลายล็อก

ช่วงที่ประเทศต่าง ๆ เริ่มยกเลิกมาตรการควบคุมโรคโควิดแล้ว ก็ยังมีเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนที่ชื่อว่า ‘BA.4 และ BA.5’ เริ่มเข้ามาระบาดอีกระลอก ทำให้สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มซา ๆ ไปแล้วนั้น อาจจะกลับมาให้ได้ลุ้นกันอีกรอบ โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน BA.4 และ BA.5 เป็นโควิดสายพันธุ์ของโอมิครอนที่มีวิวัฒนาการกลายพันธุ์มาเรื่อย ๆ จนกลายเป็นสายพันธุ์ย่อย ๆ เหมือนการระบาดของ โอมิครอนสายพันธุ์ ...more

หุ่นยนต์ปูจิ๋ว เล็กที่สุดในโลก อนาคตผู้ช่วยหมอ

วิศวกรจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (Northwestern University) ในรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลที่สามารถเดินได้และมีขนาดเล็กที่สุดในโลกขึ้นมา ในรูปร่างของหุ่นยนต์ปู หุ่นยนต์ปูจิ๋ว สร้างขึ้นจากวัตถุชื่อ 'เมมโมรี-โฟม' ซึ่งมีลักษณะเป็นโฟมโลหะผสมที่ยืดหยุ่นและเปลี่ยนรูปร่างได้ด้วยความร้อนจากแสงเลเซอร์ มีขนาดเพียงแค่ 0.5 มิลลิเมตรเท่านั้น เล็กกว่าตัวหมัดประมาณ 4 เท่า ...more

Superworms หนอนนักกำจัดพลาสติก ก้าวสำคัญของการรีไซเคิล

ทุกวันนี้ไม่ว่าร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่ตามตลาดทั่วไป ยังพบเห็นการใช้งานพลาสติกกันอยู่ในชีวิตประจำวันเสมอ ไม่ว่าจะเพื่อใส่สินค้า ห่ออาหาร หรือนำมาใช้ในการผลิตสิ่งของ เป็นเพราะพลาสติกเป็นวัสดุที่มีราคาถูก และยังมีคุณสมบัติแข็งแรง ทนความร้อน น้ำหนักเบา และยังมีความเหนียว อีกทั้งทำหน้าที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้าได้ แม้พลาสติกจะมีคุณสมบัติมากมายก็ตาม แต่เป็นหนึ่งในปัญหาขยะที่จัดการได้ยากในโลก ...more

SuperSource: illumina NextSeq™ 2000 เครื่องทดสอบสารพันธุกรรมอัจฉริยะ | Bio-Active

illumina NextSeq™ 2000 เครื่องทดสอบสารพันธุกรรมอัจฉริยะที่สามารถวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมได้อย่างแม่นยำ illumina NextSeq™ 2000 ถูกออกแบบมาสำหรับงานทดสอบ Sequencing ของสารพันธุกรรมโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น DNA หรือ RNA เพราะหนึ่งในความท้าทายที่สุดของการทดสอบ NGS คือ ความหลากหลายของรูปแบบสารพันธุกรรมและรูปแบบที่ใช้ เครื่องทดสอบจะต้องรู้จักข้อมูลทั้งหมด ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เครื่องทดสอบต้องมีหน่วยความจำขนา ...more

เฝ้าระวัง โรคเก่าระบาดใหม่ ‘ฝีดาษลิง’

โรคติดต่อร้ายแรงที่เคยคร่าชีวิตคนในสมัยก่อนมาแล้วหลายร้อยพันคน และคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว เพราะมีการฉีดวัคซีนป้องกันตั้งแต่เด็ก รวมถึงการศึกษา สาธารณูปโภคที่สะอาดและทันสมัย ทำให้มีการติดเชื้อได้ยากขึ้น กลายเป็นโรคเก่าที่กลับมาระบาดใหม่ในสมัยนี้ นั่นคือ ‘ฝีดาษลิง’ หรือ ‘ไข้ทรพิษลิง’ นั่นเอง ฝีดาษลิง หรือ Monkeypox Virus เกิดจากไวรัสที่มีชื่อว่า Othopoxvirus ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันกับเชื้อไวรัสโรคฝีด ...more

FOODTECH เทรนด์อาหารสำคัญผลักดันผลผลิตทางการเกษตร

เทรนด์ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีความต้องการอาหารที่มีคุณภาพดี คุณค่าทางโภชนาการสูง และมีความปลอดภัย ผู้บริโภคมีความใส่ใจสุขภาพมากขึ้นจึงเลือกรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติ จึงทำให้ 'เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม' หรือ 'FOODTECH' ได้รับความสนใจอย่างมาก กลายเป็นโอกาสและความท้าทายในการเพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรมอาหาร แนวโน้มประชากรโลกที่สูงขึ้นส่งผลต่อความต้องการผลผลิตทาง ...more

เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วัดปริมาตรของเหลวในห้องปฏิบัติการ

หากนึกภาพนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่กำลังหาสูตรเคมีใหม่ ๆ อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เห็นจนคุ้นตา ไม่ว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์ บีกเกอร์ ตะเกียงบุนเสน ไปจนถึงแท่งแก้วและหลอดแก้วสีสันต่าง ๆ อุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำการทดลอง การวิจัย การทดสอบวิเคราะห์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ มีหลากหลายประเภทที่ทำจากแก้ว แต่ละประเภทมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐา ...more

หาลำดับจีโนมทั้งหมดได้ง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอนด้วยโซลูชันอัจฉริยะจาก Illumina

โซลูชันการทดสอบด้วยเทคนิค NGS จาก Illumina นั้นถูกออกแบบมาให้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์หาลำดับสารพันธุกรรมที่สามารถทำได้อย่างง่ายดายแค่เพียง 3 ขั้นตอน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันเทคโนโลยีการศึกษาจีโนมทั้งหมดเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัส หรือแม้กระทั่งการรักษาด้วย mRNA ทำให้การถอดรหัสจีโน ...more

โควิด XE และ XJ ไวรัสลูกผสมจากสายพันธุ์ย่อยโอมิครอน

ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด หากเชื้อไวรัสจะมีการกลายพันธุ์ และสำหรับเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็มีการกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน ปัจจุบันมีการแตกเป็นสายพันธุ์ย่อยอย่าง BA.1 และ BA.2 ไปจนถึงสายพันธุ์ลูกผสมอย่าง XE พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว และ XJ ที่ยังรอแพทย์ยืนยันข้อมูล โควิด XE คืออะไร เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ XE เป็นหนึ่งสายพันธุ์โอมิครอนลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ย่อย BA.1 และ BA.2 พบครั้งแรกในสหราชอาณาจั ...more

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอน

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนายังคงมีอย่างต่อเนื่อง และเชื้อไวรัสนั้นมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเชื้อกลายพันธุ์บางตัวก็สามารถกลายพันธุ์ต่อไปได้อีก จนเกิดสายพันธุ์ย่อยขึ้นเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 หรือ เชื้อก่อโรคโควิดสายพันธุ์เดลตา ปัจจุบันมีการกลายพันธุ์เพิ่มเติม จนแตกแขนงออกไปเป็นสายพันธุ์ย่อยถึง 200 ชนิดด้วยกัน ไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) สามารถแพร่ระบาดได้รวดเ ...more

ผ่าตัดผ่านกล้องด้วยหุ่นยนต์ โดยไม่มีมนุษย์ช่วยเป็นครั้งแรก

การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ทำให้กระบวนการผ่าตัดที่มีความสลับซับซ้อนหรืออยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงยากทำได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการผ่าตัดจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์สู่การผ่าตัดอัตโนมัติ มีการพัฒนาหุ่นยนต์ผ่าตัดผ่านกล้องโดยไม่ต้องใช้มือของมนุษย์นำอีกต่อไป ความสำเร็จดังกล่าวเป็นของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย John Hopkins ในชื่อโครงการ Smart ...more

SuperSource: Biomek NGeniuS เครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบ NGS อัตโนมัติ

Biomek NGeniuS เครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบ NGS แบบอัตโนมัติที่แม่นยำและรวดเร็ว และป้องกันความผิดพลาดได้เป็นอย่างดี ความท้าทายหลักของการทดสอบหาลำดับสารพันธุกรรมด้วยวิธี NGS นั้นอยู่ที่การเตรียมตัวอย่าง ซึ่งต้องมีการจัดรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น รูปแบบสารเคมีที่ใช้ อุณหภูมิแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ปริมาณสารเคมีที่แม่นยำ ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้มีต้นทุนที่ราคาสูง ในขณะที่ตัวอย่างสำหรับทำการทดสอบเ ...more

ภาวะ Long COVID อาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดกันอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการกระจายวัคซีนไปยังสถานที่ต่าง ๆ และการกลายพันธุ์ของเชื้อบางสายพันธุ์อย่าง ‘โอมิครอน’ ที่แพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่น 2-5 เท่า แต่สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว ผู้ป่วยจะมีอาการเล็กน้อยหรือแทบไม่แสดงอาการเลย แล้วถ้าหากเคยติดเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาอย่างถูกวิ ...more

นักวิจัยเผย.. พลาสติกแบบใช้ซ้ำมีการปล่อยสารเคมีนับร้อยออกมา

การลด การรีไซเคิล หรือ การใช้ซ้ำ คือ การช่วยลดการสะสมของก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น พลาสติกที่ใช้ใส่น้ำและเครื่องดื่ม บางคนอาจนำกลับมาใช้ซ้ำ นั่นอาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสารเคมีจำนวนมากที่มาจากตัวพลาสติกเอง นักวิจัยจาก University of Copenhagen ได้พบสารเคมีหลายร้อยชนิดในน้ำดื่มที่ถูกบรรจุอยู่ในขวดพลาสติกที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งสารเคมีเหล่านี้หลายตัวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพมนุษย์ สะท้อนถึงความต้อ ...more

เทปกาวสำหรับการผ่าตัด ป้องกันการฉีกขาดและเลือดไหลของอวัยวะภายใน

วิศวกรจาก MIT พัฒนาเทปกาวที่สามารถใช้งานได้กับบาดแผลภายในอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการฉีกขาดและเลือดไหลของอวัยวะภายใน อย่างเช่น ลำไส้ เทปกาวที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นเป็นเทปกาวชนิดพิเศษสำหรับงานผ่าตัดที่มีทั้งความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และสามารถใช้งานได้กับอวัยวะชีวภาพ โดยสามารถใช้งานกับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะได้ง่าย ช่วยปิดบาดแผลหรือรอยแยกที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ในการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเทปกาวชีวภาพนี้ส ...more

รักษาความคงสภาพ รส กลิ่น สี ด้วยการ Freeze-Drying - การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

เทคโนโลยีที่จะช่วยให้ตัวอย่างหรือผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ ยังคงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นสี กลิ่น รส หรือคุณค่าของตัวอย่างหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และยังสามารถคืนสภาพได้รวดเร็วและง่ายดาย นั่นคือ ‘การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง‘ เทคโนโลยีนี้ยังสามารถใช้เพื่อยืดอายุการเก็บของยาบางชนิดได้นานหลายปีเลยทีเดียว การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze-Drying) คือ การทำให้ตัวอย่างหรือผลิตภัณฑ์แห้ง โดยอาศัยหลักการแช่แข็งในขณะที่อุณ ...more

LIMS ตัวช่วยจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการ

ระบบออนไลน์มีบทบาทในการจัดการระบบและพัฒนางานในห้องปฏิบัติการมากขึ้น เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้กับงานด้านต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการ มีระบบจัดการจัดการข้อมูล ทำให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวกในการใช้งาน ทำงานได้เร็ว ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น LIMS (Laboratory Information Management System) หรือ ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการ เป็นระบบก ...more

เทคโนโลยี Exoskeleton สนับสนุนการเดินของผู้พิการ

Exoskeleton เป็นการผสมผสานปัญญาประดิษฐ์และระบบควบคุมที่แม่นยำเข้าด้วยกัน เพื่อลอกเลียนการเคลื่อนไหวของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์แบบ การรวมเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าด้วยกันทำให้ Exoskeleton ที่เกิดขึ้นมานั้นสามารถสนับสนุนการใช้ชีวิตของผู้พิการและการทำงานในรูปแบบอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี นักวิจัยหุ่นยนต์จาก University of Waterloo ได้พัฒนา Exoskeleton ในส่วนขาที่สามารถคิดและควบคุมการตัดสินใจด้วยตัวเอง ด้วยการใช้เ ...more

Vicarious Surgical เทคโนโลยีการผ่าตัดช่องท้องด้วยหุ่นยนต์เฉพาะทาง

การผ่าตัดนั้นเต็มไปด้วยเงื่อนไขและข้อจำกัดมากมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสวัสดิภาพของผู้ป่วย เพื่อก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้เทคโนโลยีและหุ่นยนต์สำหรับการผ่าตัดต้องมีความเข้าใจในข้อจำกัดของผู้ป่วย และเอื้อให้เกิดการทำงานที่ไปไกลกว่าแพทย์ผู้รักษา Vicarious Surgical จึงได้พัฒนาหุ่นยนต์แบบพิเศษสำหรับการผ่าตัดช่องท้องที่ยกระดับคุณภาพการรักษาขึ้น การผ่าตัดนั้นยิ่งมีแผลผ่าตัดหรือพื้นที่ที่ถูกเปิดออกยิ่งน้อย ...more

Centrifuge เครื่องแยกสารหรืออนุภาคขนาดเล็กออกจากของเหลว

เครื่อง Centrifuge หรือ เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน หลายคนอาจเรียกกันในอีกชื่อว่า เครื่องปั่นเหวี่ยง หรือ เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสาร เป็นหนึ่งในอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่นำเอาไปใช้เพื่อช่วยเร่งอัตราการตกตะกอนของอนุภาคต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กมากและไม่ละลายให้แยกตัวออกไปจากของเหลว เมื่อทำการหมุนเหวี่ยงแล้วจะได้ส่วนประกอบ คือ ตะกอน และของเหลว เหมาะกับการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม
...more

Proximie แพลตฟอร์มเทคโนโลยีเสมือนของการผ่าตัดและรักษาโรคจากระยะไกล

เทคโนโลยีเสมือน หรือ Reality Technology นั้นได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานต่าง ๆ อย่างมากในปัจจุบัน ล่าสุด Proximie ได้พัฒนาเทคโนโลยีในการผ่าตัดและรักษาโรคทางไกลที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันร่วมกัน

ทำความรู้จัก Thermo Hygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

เครื่องมือวัดที่ถูกใช้มากในอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่หลากหลาย มีความสำคัญมากในการทำงานขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่คงที่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าได้ Thermo Hygrometer (เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ วัดช่วงความชื้นและอุณหภูมิตามระดับความร้อนหรือความเย็น อุณหภูมิการควบแน่นหรื ...more

ปิเปตต์ (Pipette) เครื่องดูดจ่ายสารละลายในห้องแล็บ

พูดถึงห้องปฏิบัติการทางเคมี หรือ ห้องแล็บ หลายคนคงนึกถึงนักวิทยาศาสตร์กำลังทดลองหรือปรุงสารเคมีเพื่อหาสูตรเคมีใหม่ ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ปรุง ตวง วัดสารที่เห็นจนคุ้นตาคงหนีไม่พ้น 'เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ' นอกจากจะเป็นอุปกรณ์ที่นักเคมี นักวิทยาศาสตร์ หรือ นักวิจัย ใช้ในบรรจุสาร วัดปริมาตร ในการทดลองแล้ว ยังช่วยในการพัฒนาความรู้และงานด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของประเทศและโลกให้เจร ...more

ปฏิกิริยาทางเคมีเสมือนการประมวลผลของคอมพิวเตอร์

โมเลกุลและพันธะปฏิกิริยาของเคมีนั้นสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล่วงหน้าได้ และยิ่งไปกว่านั้นคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถถูกออกแบบตั้งค่าให้เกิดขึ้นได้ไม่ต่างจากการใช้งานคอมพิวเตอร์อีกด้วย ภายในโมเลกุลเดี่ยวนั้นมีข้อมูลบรรจุอยู่จำนวนมากมายมหาศาล เพราะโมเลกุลนั้นประกอบด้วยอะตอมแต่ละชนิดซึ่งวิธีที่อะตอมเหล่านี้จัดเรียงตัวเพื่อยึดเหนี่ยวกันล้วนเป็นข้อมูลที่สำคัญด้วยกันทั้งสิ้น แน่น ...more

Autoclave เครื่องฆ่าเชื้อของเสียทางชีวภาพ

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเชื้อโรคต่าง ๆ ปะปนในอากาศและอยู่ทั่วทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเชื้อโรคอื่น ๆ อีกจำนวนมาก โดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บที่ควรสะอาดปลอดเชื้อเป็นอย่างมาก หากมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่เกิดการปนเปื้อนหรือติดเชื้อทางชีวภาพ อย่างเครื่อง Autoclave จะช่วยให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่าง ๆ ที่มองไม่เห็น Autoclave ใช้กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อนและแรงดันสูง ท ...more

Moderna วัคซีนทางเลือกที่คนไทยหลายคนรอคอย

หนึ่งในวัคซีนทางเลือกซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในประเทศไทย จากการทดสอบและวิจัยถือว่ามีประสิทธิภาพดี สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาการข้างเคียงก็อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง และสามารถหายได้เองภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน ถือเป็นความหวังหลักที่ประชาชนต้องการ นั่นคือ วัคซีน Moderna (โมเดอร์นา) Moderna (โมเดอร์นา) คือ วัคซีนชนิด mRNA ที่ผลิตโดย บริษัท โมเดอร์นาทีเอ็กซ์ ( ...more

พลิกโฉมการวิจัยและการทดลอง สำหรับ Liquid Handling ด้วยโซลูชันอัตโนมัติเต็มรูปแบบจาก Biomek i-Series

ปัจจุบันมีการวิจัยและการทดลองที่ต้องการความแม่นยำและรวมถึงความรวดเร็วในการดำเนินการสูง แต่การดำเนินการโดยมนุษย์นั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดตลอดเวลา รวมถึงความสามารถในการรองรับปริมาณตัวอย่างที่จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อจำนวนของผู้เชี่ยวชาญและความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยีอย่างระบบอัตโนมัติจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนพร้อมกับการเพิ่มคุณภาพของการท ...more

วัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็ก

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่เด็กและวัยรุ่นไปบ้างแล้ว โดยเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ฯลฯ และเดือนตุลาคมนี้ จะมีการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วประเทศ วัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ที่มีการอนุมัติใช้กับเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ภายในประเทศไทยเป็นชนิดแรก (ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564) โดยมีข้อมูลการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย ด ...more

ยาฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยบรรเทาอาการโควิด-19 (กลุ่มอาการไม่รุนแรง)

สมุนไพรที่มีบทบาทในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อย่าง ฟ้าทะลายโจร ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ เพียงแค่บรรเทาอาการเมื่อป่วยเป็นโรคโควิด-19 ที่ไม่รุนแรง เช่น คัดจมูก มีน้ำมูก ลดโอกาสที่โรคจะลุกลามลงปอด ใช้ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดโรครุนแรง แต่ไม่ได้ช่วยป้องกันการป่วยจากโควิด-19 นักวิจัยสนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยพบว่าสารสำคัญที่ชื่อว่า 'แอนโดรกราโฟไลด์' (Andrographolide) มีฤทธิ ...more

Home Isolation รักษาตัวที่บ้านอย่างปลอดภัย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น มีผู้ติดเชื้อถึงหลักหมื่นคน ทำให้เตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ประกอบกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล หรืออยู่โรงพยาบาลในระยะเวลาสั้น ๆ และไปพักฟื้นต่อที่บ้านหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ แนวคิด Home Isolation หรือ การรักษาตัวเองจากที่บ้าน รวมถึงการดูแลรักษาใน Hospitel จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ ...more

Rapid Antigen Test ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองเพียง 30 นาที

สถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันนี้ มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และก็ยังมีผู้รอตรวจเชื้อจำนวนมากเช่นกัน แม้ว่าจะมีชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง หรือ Rapid Antigen Test Kit ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น เหมาะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเคยสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ หรือคนที่มีอาการน่าสงสัยว่าอาจติดเชื้อโควิด-19 หากผลที่ตรวจเป็นบวกต้องแจ้งสถานพยาบาลเพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาขั้นต่อไป ...more

'mRNA' วัคซีนที่คนไทยเรียกหา

กระแสเรียกร้องวัคซีนชนิด 'mRNA' มาแรง จนเกิดแฮชแท็ก #ต้องการmRNAvaccine ในโลกออนไลน์นั้น ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง และมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ มีประโยชน์อย่างยิ่งในแง่การป้องกันการเสียชีวิต ทำให้ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของคนไทยจำนวนมาก ต้นกำเนิดวัคซีนชนิด mRNA ต้นกำเนิดมาจากนักวิทยาศาสตร์หญิงชาวฮังการี ที่ชื่อว่า ดร.เคทลิน คาริโก (Dr. Katalin ...more

การพิมพ์ 3 มิติ ทางการแพทย์รูปแบบใหม่ ทนทาน ลดการติดเชื้อแบคทีเรีย

การออกแบบแบบใหม่และเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ ตัวช่วยสำหรับอุปกรณ์การแพทย์และการสร้างอวัยวะเทียมทำให้ชิ้นงานที่ถูกผลิตออกมานั้นมีความเข้ากันได้กับผู้ใช้งานมากกว่าเดิมทั้งยังลดโอกาสการติดเชื้ออีกด้วย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Notthingham พบวิธีการพิมพ์ชิ้นส่วนของร่างกายสังเคราะห์ที่สามารถทำได้แบบ Tailor-Make และอุปกรณ์การแพทย์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับฟังก์ชันภายใน ทั้งยังมีรูปทรงและความทนทานที่ดีกว่า ในขณะที ...more

เส้นใยดิจิทัล เชื่อมโยงการเคลื่อนไหวของร่างกาย

นักวิจัยจาก MIT สร้างเส้นใยที่มีความสามารถด้านดิจิทัลสำเร็จ โดยสามารถรับรู้ เก็บบันทึก วิเคราะห์ และบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลังจากถูกถักทอจนเป็นเสื้อแล้ว เป็นเทคโนโลยีสวมใส่รุ่นใหม่ที่มีความแม่นยำในการติดตามกิจกรรมและสถานะได้มากยิ่งขึ้น การติดตามข้อมูลนั้น ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ข้อมูลทางการแพทย์ หรือการตรวจเจอโรคต่าง ๆ ตั้งแต่อาการบ่งชี้แรกเริ่มก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ ...more

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ช่วยติดตามอาการผู้ป่วยโควิด-19

โรคระบาดที่ยังรุนแรงต่อเนื่องทั่วโลก อย่างโควิด-19 ซึ่งมีการกลายพันธุ์หลากหลายชนิด บางชนิดมีอาการอย่างเห็นได้ชัด เช่น เป็นไข้ ไอ ปวดตามตัว แต่โควิดสายพันธุ์ใหม่นี้มันไม่แสดงอาการใด ๆ บางคนไม่มีไข้สูง, ไม่ไอจาม, ไม่ปวดเมื่อยตามตัว, ไม่มีอาการตาแดงหรือผื่นขึ้นบนผิวหนังใด ๆ ที่สามารถแจ้งเตือนบอกล่วงหน้าว่าร่างกายอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย ความร้ายแรงของโรคนี้ คือ การทำลายปอดของเรา และหากรุนแรงมาก ๆ ก ...more

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ยังระบาดอยู่ทั่วโลกนั้น ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะเชื้อที่พบทำให้ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ กว่าจะรู้ว่าตนเองติด เชื้อก็อาจแพร่กระจายไปสู่คนอื่น ๆ ได้มากแล้ว ปัจจุบันได้มีการนำวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข้ามา และฉีดให้กับบางกลุ่มแล้ว ลองมาทำความรู้จักวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไปทำไม ? การฉีดวั ...more

Unmask the Mask | มีอะไรซ่อนอยู่ใต้หน้ากากอนามัยของคุณ?

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า หน้ากากอนามัยที่คุณใช้อยู่ในชีวิตประจำวันมีคุณสมบัติปกป้องคุณได้จริงอย่างที่ระบุไว้ หากคุณสงสัยว่า หน้ากากอนามัยที่คุณใช้อยู่ มีส่วนผสมของอะไร ใช้ใยผ้าชนิดไหน มีสารเคลือบกันน้ำที่มีคุณภาพในระดับใด ไปจนถึงขั้นเส้นใยสังเคราะห์นั้นสามารถป้องกันอณูของฝุ่นละออง หรือ เชื้อโรคได้ดีเพียงใด คุณจะพิสูจน์คุณสมบัติที่ว่ามาทั้งหมดนี้ได้อย่างไร แน่นอนว่า ต้องมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เรามองเ ...more

รักษาอย่างตรงจุดด้วย 'รังสีรักษา'

นวัตกรรมรังสีรักษา เป็นวิวัฒนาการเทคโนโลยีทางรังสีรักษา ซึ่งถูกพัฒนาก้าวหน้าขึ้นให้มีความถูกต้องแม่นยำ และอาจต้องใช้องค์ประกอบอื่น ๆ ผสมผสานประกอบการรักษา เพื่อให้ผลการดูแลรักษาที่ดีที่สุด รังสีรักษา (Radiation Therapy) คือ การรักษาโรควิธีการหนึ่ง โดยใช้รังสีเป็นตัวรักษา แทนการใช้ยา และให้การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางที่ให้การรักษาด้านรังสีรักษา เรียกว่า รังสีรักษาแพทย์ หรือ แพทย์รังสีรักษา รังสี ...more

ความต่างระหว่าง กัญชง vs กัญชา

2 รายชื่อพืชต้องห้ามที่ได้รับการปลดล็อกให้ใช้ประโยชน์ได้ภายใต้กรอบของกฎหมายเมื่อไม่นานมานี้ นั่นก็คือ 'กัญชา' และ 'กัญชง' ชื่อคล้ายกันแต่แตกต่างกันอย่างไรลองมาดูกัน กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ให้บางส่วนของต้นกัญชาและกัญชงไม่จัดเป็นยาเสพติด ส่วนต่าง ๆ ของกัญชาที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ เปลือก ลำต้น เส้น ...more

‘วัคซีนพาสปอร์ต’ ปูทางสู่การฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาด

ใบรับรองวัคซีนดิจิทัลหรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘วัคซีนพาสปอร์ต’ เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ที่มีความเป็นไปได้ในการสนับสนุนธุรกิจให้กลับมาดำเนินต่อ และให้สังคมกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกครั้งทั่วประเทศและทั่วโลก นอกจากช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อระลอกใหม่แล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสและความสะดวกในการส่งบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วกลับมายังสถานที่กักตัว เช่น สถานที่ทำงาน และประเทศ ...more

ทำไมห้องแล็บต้องขึ้นทะเบียน ??

ไม่ใช่ว่าจะจบวิทยาศาสตร์มาแล้วจะเปิดห้องแล็บเองได้เลยนะ ต้องมีการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย ห้องปฏิบัติการ หรือ ห้องแล็บ (Laboratory) คือ ห้องสำหรับการวิจัย ทดลอง การวัดทางวิทยาศาสตร์ หรือทางเทคนิค อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยโรค มีความถูกต้องแม่นยำ เพื่อใช้เป็นตัววินิจฉัยในการรักษาโรคต่อไป ห้องแล็บ ต้องขึ้นตรงกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย อ้ ...more

ความสำคัญของ 'วัคซีน' ในแต่ละช่วงวัย

เราฉีดวัคซีนกันมาตั้งแต่จำความได้ แต่รู้หรือไม่ว่าควรเริ่มฉีดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ช่วงวัยไหนต้องฉีดวัคซึนตัวไหน ลองมาหาคำตอบกัน วัคซีน (Vaccine) คือ สารชนิดหนึ่งที่ฉีดเข้าไปร่างกาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ ส่วนใหญ่ทำมาจากเชื้อโรค แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทำจากเชื้อโรคที่ตายแล้วมีสารของเชื้อโรคมาฉีดเข้าตัวเรา และ ทำจากเชื้อโรคที่อ่อนแอ ทำให้มันสลบพิษจะได้ไม่รุนแรง เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายเราก็จ ...more

ปฏิวัติวงการยาด้วย 3D Printing ให้เหมาะกับผู้ป่วยยิ่งขึ้น

#3DPrinting #Medical #Medicine การผลิตยาในปัจจุบันแบบหนึ่งเม็ดปริมาณ (โดส) ครอบจักรวาลอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่ ทั้งต้นทุนและปริมาณยาที่เกินกว่าความจำเป็น การผลิตยาโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ จึงกลายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการออกแบบปริมาณโดสยาและส่วนผสมที่เหมาะกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคลมากกว่า

เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท” อุตสาหกรรมจึงต้องปรับตัว

เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วที่องค์การสหประชาชาติ หรือ UN ประกาศให้ “อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท (The Minamata Convention on Mercury)” เริ่มมีผลบังคับใช้กว่า 128 ประเทศทั่วโลกที่ร่วมลงนาม และ 74 ประเทศให้สัตยาบันรับรองในอนุสัญญาฯ โดยการริเริ่มจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ร่วมกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชน ที่ได้ร่วมลงนามในอนุส ...more

Mercury Analyzer: ความสำคัญของการวัดค่าปรอทในโรงงานอุตสาหกรรม

ปรอท (Mercury) เป็นโลหะหนักที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์ในชีวิตประจำวันมากกว่าเราคิด รู้หรือไม่ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปรอทกับมนุษย์นั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สีแดงที่เราพบเห็นในโบราณวัตถุที่ขุดพบส่วนใหญ่ประกอบด้วยปรอทซัลไฟด์ (ซินนาบาร์) ซึ่งถูกค้นพบในหลุมศพโบราณในอียิปต์ หรือในหลักฐานโบราณของราชวงศ์หยินในประเทศจีน ปรอทเป็นที่นิยมถูกใช้เป็นส่วนผสมในยาอายุวัฒนะโดยจักรพรรดิจีนที่สืบทอดกันมายาวนาน (รวมถึงจอม ...more

สารเคอร์คูมินอยด์ใน ‘ขมิ้นชัน’ ต้านโรคร้าย

คุณประโยชน์ของ ‘ขมิ้นชัน’ นั้น นอกจากจะนิยมใช้เป็นเครื่องเทศปรุงอาหารอันโอชะแล้ว ยังถือเป็นสมุนไพรโบราณที่คนเอเชียนำมาใช้เป็นยารักษาโรคและแก้อาการเจ็บปวดต่าง ๆ ได้อย่างอัศจรรย์ มีงานวิจัยมากมายจากทั่วโลกค้นพบตรงกันว่า ‘สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน’ มีคุณประโยชน์มากมายสารพัด ตั้งแต่บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ ลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยต้านการอักเสบ บรรเทาอาการปวดในผู้ป่วย ...more

แค่ Face Shield คงไม่พอ ‘VYZR’ เล่นใหญ่ สร้างหน้ากากฟอกอากาศ ครอบลงไปครึ่งตัว

เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น พฤติกรรมการบริโภคต่าง ๆ ของคนก็ปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับสิ่งนั้น เช่นเดียวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำเอาผู้คนแตกตื่นกันระลอกใหญ่ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน บริษัทต่าง ๆ จึงผลิตสินค้าและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการบริโภคที่เปลี่ยนไป เช่นเดียวกับ ‘VYZR Technologies’ ที่ได้ผลิต BioVYZR หน้ากากช่วยฟอกอากาศขนาดใหญ่ขึ้นมา VYZR Technologie ...more

ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี เปิดตัว ไมโครชิพอัจฉริยะด้านการแพทย์

ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี เปิดตัว ไมโครชิพอัจฉริยะด้านการแพทย์ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมออกแบบและผลิตไมโครชิพอัจฉริยะ สำหรับอุปกรณ์ RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบ่งชี้อัตลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ ได้นำเสนอนวัตกรรมไมโครชิพอัจฉริยะ RFID สำหรับธุรกิจด้านสุขภาพ (Smart Healthcare) ที่สามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ติดตัวผู้ป่วยเพื่อเก็บข้อมูลการรักษาแ ...more

Smart Contact Lens คอนแทคเลนส์อัจฉริยะ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ทราบหรือไม่ว่า.. โรคเบาหวานนั้นจะเกิดขึ้นกับทุก ๆ 19 คนบนโลก และนั่นก็เป็นจำนวนไม่น้อยเลยล่ะ ซึ่งการรับประทานอาหารและคอยเจาะเลือดเพื่อวัดระดับน้ำตาลนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยโรคนี้ต้องถูกดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยบางท่านไม่มีความจำเป็นที่ต้องเจาะเลือดด้วยตัวเองที่บ้านแต่ผู้ป่วยบางท่านมีความจำเป็นต้องเจาะเลือดที่บ้านวันละ 2 - 3 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 - 3 วัน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน ซึ่งการต้องคอยเจาะเลือดแบ ...more

Diamate :ไดอะเมท แอปพลิเคชันดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันถือเป็นอีกกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งในช่วงนี้จำเป็นต้องงดเว้นจากสถานที่ที่มีความแออัด โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเพื่อหลีกเลี่ยงกับการรับเชื้อไวรัสจากกลุ่มคนต่าง ๆ ที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่เดียวกัน Diamate จึงเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้าน ร่วมกับการรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยดูแลผู้ป่วยเบาหวานหลังจากรักษาตัว ...more

ระบบภูมิคุ้มกันบำบัด เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนวงการแพทย์

ระบบภูมิคุ้มกันบำบัดนั้นได้สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในระบบภูมิคุ้มกันโรคมะเร็ง รวมถึงยังมีโอกาสที่จะพัฒนาเพื่อรักษาโรคมะเร็งอีกด้วย จุดเด่นของภูมิคุ้มกันชนิดนี้ คือ จะช่วยยืดอายุผู้ป่วยให้ยาวนานมากขึ้น

AI ของกูเกิล ตรวจจับมะเร็งเต้านมจากแมมโมแกรม ลดข้อผิดพลาดที่แม้แต่แพทย์ยังพลาด

กูเกิล ออกรายงานเรื่องการใช้ AI จากสถาบันวิจัย DeepMind ตรวจจับมะเร็งเต้านมจากแมมโมแกรม พบว่าสามารถลดข้อผิดพลาดได้ดีขึ้น กูเกิลได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยทางการแพทย์ในสหรัฐฯ และอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถ AI ในการตรวจจับมะเร็งเต้านมมาได้กว่า 2 ปีแล้ว

‘สกัดสารบริสุทธิ์ 99%’ ด้วยเครื่อง CPC เปิดเส้นทางการผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์

ในการสกัดสารบริสุทธิ์จากพืชหรือสมุนไพรนั้น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในขั้นตอนการทำให้สารสกัดบริสุทธิ์ เพื่อให้ได้สารสกัดที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยปราศจากสารที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีผลข้างเคียงกับร่างกาย ปัจจุบันการรักษาโดยใช้สมุนไพร ไม่ใช่เพียงทางเลือกสำหรับคนที่สิ้นหวังอีกต่อไป เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบัน ได้ทำการสกัดสารต่าง ๆ จากพืชพรรณมาใช้ในการรักษามากขึ้น ซึ่งบางอย่างให ...more

การทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อกล่าวถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งาน มีความสะอาด ปลอดภัย และปลอดเชื้อโรค การล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนแรก ที่จะต้องดำเนินการก่อนที่จะนำอุปกรณ์ไปทำลายเชื้อหรือทำให้ปราศจากเชื้อ หากการทำความสะอาดอุปกรณ์ไม่ดีพอ จะส่งผลให้กระบวนการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อไม่มีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติ การทำค ...more

ตรวจสุขภาพตับ ง่ายๆ ด้วย ‘ไฟโบรสแกน’ (FIBROSCAN)

‘ตับ’ เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญ อาทิ ย่อยอาหารประเภทไขมัน ขจัดสารพิษ ทำลายเชื้อโรค ถ้าเราไม่ใช้งานตับมากเกินไป ตับก็จะสามารถทำหน้าที่ของเขาได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อวันใดก็ตามที่เราละเลย ขาดการเอาใจใส่ตับ ทั้งเรื่องอาหารการกิน พฤติกรรมการใช้ชีวิต ก็อาจเป็นการทำลายตับได้แบบที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัว
เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ณ ปัจจุบันตับเรายังมีความสุข สุขสบายดีอ ...more

มาทำความรู้จัก… ตู้ปลอดเชื้อ (BSC) กัน

งานค้นคว้า วิจัย ในห้องแล็บเกี่ยวข้องกับสารเคมีและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บ่อยครั้งสามารถสร้างอันตรายได้ เช่น เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และสารเคมี เพื่อให้ทำงานกับเชื้อโรคหรือสารเคมีได้ปลอดภัย ตู้ปลอดเชื้อ (BSC) จึงถือกำเนิด และถูกพัฒนากลายเป็นอุปกรณ์ในห้องแล็บที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล คลินิก รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ยาและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนอื่น… ตู้ปลอดเชื้อคืออะไร ? ตู้ปลอดเชื้อ B ...more

จุลินทรีย์โปรไบโอติก มิตรตัวน้อยแต่ประโยชน์มหาศาล

โปรไบโอติก (Probiotics) คือ จุลินทรีย์มีชีวิตและเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่มีอยู่ในอาหาร เมื่อเราบริโภคเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการแล้วจะส่งผลดีต่อสุขภาพ จุลินทรีย์ชนิดนี้สามารถพบได้ในอาหาร เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต กิมจิ มิโสะ แตงกวาดอง ชีส Dark Chocolate ซุปมิโซะ เป็นต้น

‘Kamihime’ กระดาษโน้ตกินได้ แก้ปัญหาท้องร้องระหว่างประชุม

เคยเจอกับเหตุการณ์น่าอายแบบนี้กันไหม ระหว่างการประชุมสำคัญ หรือ ในคาบเรียน จู่ ๆ ก็รู้สึกหิว ท้องก็ร้องดังขึ้นมา จนเพื่อนที่นั่งข้าง ๆ หันมามองกันใหญ่ จะห้ามไม่ให้ร้องก็ควบคุมไม่ได้ สำหรับหลายคนแล้วคงจะเป็นเรื่องที่น่าอายอย่างแน่นอน แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะมีตัวช่วยอย่างกระดาษโน้ต ‘Kamihime’ Kamihime คืออะไร ? มองเผิน ๆ อาจจะสงสัยว่า กระดาษโน้ตจะช่วยห้ามท้องร้องได้ยังไง ที่จริงแล้ว ‘Kamih ...more

มาทำความรู้จัก ‘เครื่องกระตุ้นหัวใจ’ กัน

เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (Implantable Cardioverter Defibrillator: ICD) เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ถูกผ่าตัดฝังใต้ผิวหนัง ส่วนใหญ่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายใต้กระดูกไหปลาร้าของผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็ว ภาวะหัวใจสั่นพลิ้ว หรือภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

คีเลชั่นบำบัดกำจัดสารพิษในร่างกาย (Chelation Therapy)

ในยุคที่ทุกคนต้องเผชิญมลภาวะมากมายจากทั่วสารทิศ ทำให้ร่างกายรับสารพิษจากสิ่งแวดล้อมเข้ามาโดยไม่รู้ตัว เมื่อสะสมมากเข้าจะทำให้ร่างกายผลิตสารอนุมูลอิสระที่ส่งผลเสียต่อระบบทำงานของร่างกาย ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา คีเลชั่นบำบัด คืออะไร ‘คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy)’ หมายถึง การให้ยาหรือสารเคมีเข้าไปในร่างกายเพื่อกำจัดสารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารหนู และสารโลหะที่เป็นประโยชน์ต่อร่า ...more

การแพทย์ทางเลือก… ศาสตร์เพื่อการแสวงหาทางรอด

การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) คือ แนวทางการรักษาอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการเอาพื้นฐานการใช้ชีวิต สภาพจิตใจ ความคิด ปัจจัยสังคมภายนอก มาผสมผสานรวมกัน เพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการโดยรวมดีขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยการแพทย์แผนปัจจุบัน

แฟชั่นรักษ์โลก ‘วอลเลแบ็ก’ เสื้อยืดเปลี่ยนสีได้ ย่อยสลาย 100% ใน 3 เดือน

จากจุดเริ่มต้นเมื่อ 4 ปีก่อน พี่น้องสองคนต้องการสร้างเสื้อผ้าที่คำนึงถึงอนาคต มีประโยชน์ใช้สอยครบถ้วน ทนทาน และทิ้งรอยเท้าคาร์บอนน้อยที่สุด จนถึงวันนี้ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ ‘วอลเลแบ็ก’ คือ เสื้อยืดที่ผลิตจากสาหร่ายและเยื่อไม้ยูคาลิปตัสที่ย่อยสลายได้ 100% ภายใน 12 สัปดาห์ เสื้อยืดรักษ์โลกรุ่นนี้ยัง ยูนีกสุด ๆ ตรงที่เมื่อใส่ไปนาน ๆ สีจะไม่เหมือนเดิม หลังจากระดมทุนรอบ Seed ไม่กี่รอบ วอลเลแบ็ก สตาร์ทอัพ ...more

Circular Economy เทรนด์ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

แนวคิดเรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เกิดขึ้นราว ๆ ทศวรรษ 1970 ซึ่งในช่วงนั้นหลายประเทศเริ่มตระหนักแล้วว่า ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศของตนเอง รวมถึงทรัพยากรที่ต้องนำเข้ามานั้นมีจำกัด เห็นได้ชัดจากราคาวัตถุดิบที่ขยับตัวสูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับกำไรสุทธิที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear Economy) เมื่อภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศเหล่านี้ลองนำแนวคิดเรื่อง Circul ...more

บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ดาวรุ่งอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมาแรงของไทย

บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ดาวรุ่งอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมาแรงของไทย ประเทศไทย มีรากฐานในการเป็นแหล่งอุตสาหกรรมพลาสติกครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมายาวนาน โดยผลิตเม็ดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออก ซึ่งอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกมักจะดำเนินงานโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ ด้วยความพร้อมด้านเงินทุน ซึ่งมีปริมาณร้อยละ 75 ของการผลิต เพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ ...more

ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่ได้จาก ‘เมล็ดอะโวคาโด’

ไบโอพลาสติก หรือ พลาสติกย่อยสลายได้ เป็นทางออกหนึ่งที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาขยะจากพลาสติก โดยใช้วัสดุทดแทนจากธรรมชาติในการผลิต พืชจำพวก มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย คือ วัตถุดิบยอดนิยมที่นำมาเป็นตัวตั้งต้นในการทำไบโอพลาสติก แต่สำหรับประเทศเม็กซิโก พลาสติกชีวภาพนั้นได้มาจาก ‘เมล็ดอะโวคาโด’

วิธีสังเกต ‘ยาเสื่อมคุณภาพ’ ได้ด้วยตนเอง

ยามีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมายแต่บางครั้งก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ถ้าหากเราใช้ยาไม่ถูกต้องหรือเหมาะสม ซึ่งปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อย คือ ปัญหายาเสื่อมคุณภาพ มีคนจำนวนไม่น้อยมียาเก็บไว้ที่บ้านจำนวนมาก ทั้งยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล ร้านยา หรือ คลินิก แล้วรับประทานไม่หมด เมื่อมีอาการเจ็บป่วยก็อาจนำยาที่เหลืออยู่มารับประทาน ถ้าเรารับประทานยาเสื่อมคุณภาพไปโดยไม่รู้ตัวอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผล หรือก่อให้เกิดอันตร ...more

‘อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ’ เทรนด์ใหม่มาแรง สร้างเม็ดเงินได้มหาศาล

ขยะพลาสติก ที่นับวันจะเป็นต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมในขณะนี้ ทั้งปัญหาปริมาณขยะและมลพิษในรูปของก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้นานาประเทศพยายามหาวิธีแก้ไข โดยการเคลื่อนไหวรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก (Petroleum Based Plastics) หลัก ๆ คือ ขยะประเภทผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastics) ที่มีถึงเกือบร้อยละ 50 เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เช่น ขวดพลาสติก แผ่นฟิล์มใสถนอมอาหาร แล ...more

‘พลาสติกจากกระบองเพชร’ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

‘พลาสติกจากกระบองเพชร’ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาขยะพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล่าสุดนักวิจัยจากเมืองกวาดาลาฮาลา ประเทศเม็กซิโก ผลิตพลาสติกจากกระบองเพชรได้สำเร็จ เป็นพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้เอง รับประทานได้ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติ คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาการบริโภคไมโครพลาสติกได้ การวิจัยพลาสติกจากกระบองเพชร เกิดจากการตัดใบต้นก ...more

‘Functional Foods’ เทรนด์อาหารแห่งอนาคต

‘Functional Foods’ เทรนด์อาหารแห่งอนาคต โดยทั่วไปคนเรากินอาหารทุกวัน อย่างน้อยวันละ 3 มื้อ ไม่นับรวมของว่างระหว่างวัน ทำให้ ‘อุตสาหกรรมอาหาร’ มูลค่า 409,000 ล้านบาทกลายเป็นกลิ่นที่หอมหวาน ดึงดูดให้คนที่สนใจพุ่งเข้ามา ที่ผ่านมาจึงมีผู้ที่ประกอบธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นทุกปี Functional Foods เป็นอาหารที่อยู่กึ่งกลางระหว่างอาหารที่พบเห็นได้ทั่วไป แต่ไม่ถึงกับเป็นอาหารทางการแพทย์ โดยจะเป็นอาหารที่ทำหน้าท ...more

ฟิล์มแคร์รอต นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กินได้

ฟิล์มแคร์รอต นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กินได้ กรมวิชาการเกษตร ปั๊มนวัตกรรมฟิล์มห่ออาหารรับประทานได้ วิจัยพบ แคร์รอต มีคุณสมบัติครบ และตอบโจทย์บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปิ๊งไอเดียผลิตเป็นฟิล์มห่อลูกอมและผลไม้กวน มีประโยชน์มากมายหลายอย่าง อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตผลทางการเกษตร ลดปัญหาขยะพลาสติก และยังตอบเทรนด์ด้านสุขภาพ ฟิล์มแคร์รอต 1 แผ่นมีสารเบต้าแคโรทีนสูงกว่า 3,000 ไมโครกรัม งานวิจัยน ...more

‘ทองแดง’ มีค่ามากกว่าความงาม เพราะฆ่าเชื้อโรคได้

เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2020 นักวิจัย Neeltje van Doremalen และทีมงาน ได้เผยแพร่ผลงานผ่านวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ (The New England Journal of Medicine) เกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบอายุขัยของเชื้อไวรัสทั้งสองชนิด ระหว่างไวรัสโครานาสายพันธุ์ดั้งเดิม (SARS-CoV-1) และไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) บนพื้นผิวต่าง ๆ พบว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถมีชีวิตอยู่ในแต่ละพื้นผิวได้แตกต่างกันตามข้อมู ...more

หมึกผสมกราฟีน นวัตกรรมใหม่แห่งโลกอนาคต

หมึกผสมกราฟีน นวัตกรรมใหม่แห่งโลกอนาคต ในอดีตแบ่ง ‘หมึก’ (Ink) ในแง่ของการใช้งานออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หมึกสำหรับงานเขียนและหมึกสำหรับงานพิมพ์ ต่อมาเกิดหมึกประเภทที่ 3 ขึ้น คือ หมึกนำไฟฟ้า (Conductive Ink) เช่น หมึกเงิน หรือ หมึกทองแดง (Silver-Based หรือ Copper-Based Conductive Ink) ใช้ในการพิมพ์ตั๋วรถไฟ, ตั๋วเครื่องบิน, ป้าย RFID (Radio-Frequency Identification Tag) และกล่องบรรจุภัณฑ์อัจฉริ ...more

6 เทรนด์ขับเคลื่อนอนาคตด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ ในปี 2030

โลกของเรามีความเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน และเปลี่ยนในอัตราที่รวดเร็ว คนทำธุรกิจต้องก้าวตาม เพื่อให้ทันต่อโอกาส และชิงความได้เปรียบในการเป็นผู้นำในตลาด ในปี 2030 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 8.4 พันล้านคน และ 60% อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่เริ่มเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และเป็นกลุ่ม Gen C หรือ ผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ จะกลายมาเป็นกำลังซื้อหลัก นอกจากนี้ ในอนาคตความเข้มงวดในเรื่อง ...more

วิตามินบี 12 เสี่ยงขาดได้ แบบไม่รู้ตัว!

วิตามินบี 12 เสี่ยงขาดได้ แบบไม่รู้ตัว! เราอาจจะคุ้นเคยกับวิตามินอยู่แค่ไม่กี่ตัว เช่น วิตามินซีเพื่อบำรุงผิว หรือวิตามินเอเพื่อบำรุงสายตา แต่จริง ๆ แล้ววิตามินบีก็สำคัญต่อร่างกายไม่น้อยไปกว่าวิตามินชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะวิตามินบี 12 ที่มีความสำคัญต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ประสาท และสมองมากกว่าที่คิด หากร่างกายไม่ได้รับวิตามินบี 12 ที่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ มารู้จัก วิตามินบี 12 ...more

แบคทีเรีย... ก็มีดีสำหรับมนุษย์

หากพูดถึงคำว่า ‘แบคทีเรีย’ ความคิดแวบแรก คือ การติดเชื้อ ตามด้วยเชื้อโรค แต่คุณจะประหลาดใจเมื่อทราบว่า แบคทีเรียก็มีประโยชน์ต่อร่างกาย มาดูกันเลยดีกว่ามีแบคทีเรียประเภทไหนที่เป็นประโยชน์กับเราบ้าง แบคทีเรีย คือ อะไร ? แบคทีเรีย (Bacteria) เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ซึ่งมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม แบคทีเรียบางชนิดสามารถทำให้เกิดโรคในมนุษย์ได้ ในขณะเดียวกันก็มีแบคที ...more

จับข้าวไทยใส่นวัตกรรม เพิ่มมูลค่ายกระดับ SME

จับข้าวไทยใส่นวัตกรรม เพิ่มมูลค่ายกระดับ SME ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไทย นับเป็นสินค้าที่มีศักยภาพ เพราะแม้จะมีสัดส่วนการส่งออกน้อย แต่มีการเติบโตที่สูง อย่างไรก็ดี การส่งออกส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ที่ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวขั้นกลาง อย่างขนมปังกรอบ แป้งข้าวเหนียว เส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยว และแป้งข้าวเจ้า เท่านั้น เพราะฉะนั้น หากจะกล่าวว่า ข้าวไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไทย ยังมีศักยภาพที่สามารถส่งเสริมให้ไปไ ...more

การสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจด้วยแนวคิด BCG Model

การสร้างมูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจด้วยแนวคิด BCG Model แนวคิดการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสด ...more

น้ำเกลือ… ไม่ได้มีดีแค่ล้างแผล

น้ำเกลือ… ไม่ได้มีดีแค่ล้างแผล น้ำเกลือ เป็นที่นิยมใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้งในและนอกสถานพยาบาล ซึ่งนอกจากจะนำมาใช้ทำความสะอาดบาดแผลแล้ว ยังมีประโยชน์ที่หลากหลาย น้ำเกลือ ยังซ่อนประโยชน์อะไรไว้อีกไปดูกัน น้ำเกลือ คืออะไร ? น้ำเกลือ คือ สารน้ำที่มีส่วนผสมของเกลือและน้ำ โดยจะประกอบไปด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ในความเข้มข้น 0.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคล้ายคลึงกับความเข้มข้นของโซเดียมในเลือดและน้ำตา ...more

'กราฟีน' วัสดุมหัศจรรย์เปลี่ยนโลกที่การันตีด้วยรางวัลโนเบล

'กราฟีน' วัสดุมหัศจรรย์เปลี่ยนโลกที่การันตีด้วยรางวัลโนเบล วัสดุมหัศจรรย์ ที่เรียกกันว่า กราฟีน (Graphene) หากยิ่งทำการค้นคว้า วิจัย พัฒนา ค้นหาแนวทางประยุกต์ใช้ประโยชน์จากกราฟีนจะยิ่งมีเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางและหลากหลาย ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กราฟีน เช่น แผ่นกรองขั้นสูงที่ทำจากกราฟีนออกไซด์สามารถกรองน้ำดื่มจากน้ำเสียหรือน้ำทะเลได้, ใช้แผ่นกราฟีนเป็นพาหนะนำส่งยาไปตามจุดต่าง ๆ ในร่างกายคนไข ...more

‘หลอดกินได้’ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากงานวิจัยสู่การสร้างรายได้

‘หลอดกินได้’ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากงานวิจัยสู่การสร้างรายได้ หลอด ที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไป ส่วนใหญ่ผลิตมาจากพลาสติกประเภทพอลิสไตรีน พอลิสไตรีน (Poly Stylene, PS) เป็นพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก คือ หลอมเป็นของเหลวได้ โดยที่อุณหภูมิห้องจะอยู่ในสถานะของแข็ง แต่จะหลอมละลายเมื่อทำให้ร้อน และแข็งตัวเมื่อเย็นลง พอลิสไตรีนแข็งที่บริสุทธิ์จะใส ไม่มีสี แต่สามารถทำเป็นสีต่าง ๆ ได้และยืดหยุ่นได้จำกัด พอลิสไตร ...more

BCG โมเดลเศรษฐกิจใหม่

BCG โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ เศรษฐกิจสีเขียว (Gr ...more

Stem Cell คืออะไร

หลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือคุ้นเคยกับคำว่า สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือเซลล์ต้นกำเนิดมาบ้าง แต่ไม่ทราบว่าแท้จริงแล้ว Stem Cell คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับร่างกายของมนุษย์ Stem Cell คือ เซลล์ต้นกำเนิด ซึ่งเป็นเซลล์พิเศษที่มีความสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่เซลล์ชนิดอื่น ๆ ที่ต่างออกไปในร่างกาย รวมถึงสามารถแบ่งตัวได้อย่างไม่จำกัด จึงช่วยทดแทนเซลล์เก่าในกรณีที่เซลล์เก่าเสื่อมสภาพหรือบาดเจ็บ ทำให ...more

ยาสมุนไพร รักษาโรค

สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นตัวกระตุ้นทำให้เราสามารถป่วยได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร มลพิษ รวมทั้งเชื้อโรคต่าง ๆ เมื่อเจ็บป่วยมักจะพึ่งพายาแผนปัจจุบันเป็นหลัก แต่หากเป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อย สมุนไพรก็สามารถช่วยคุณได้ยาสมุนไพร คือ ยาที่ได้มาจากส่วนต่าง ๆ ของพืช สัตว์ และแร่ธาตุจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณในทางยา มนุษย์รู้จักการใช้ยาสมุนไพรเพื่อรักษา บรรเทา อาการเจ็บป่วยมาช้านาน ดังมีหลักฐานปรากฏในตำรายาเก่าแก่มา ...more

Bio Plastic เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน เราใช้พลาสติกกันหลากหลายรูปแบบในชีวิตประจำวัน จนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงหน่วยงาน องค์กร และภาคเอกชน ร่วมกันรณรงค์ และมีมาตรการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยกันสร้างโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นความหมายของ พลาสติก (Plastic) คือ สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว ...more

'หญ้าหวาน' ทางเลือกใหม่แทนน้ำตาล

เมื่อผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น จึงหันมาพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบและปรุงรสอาหาร สิ่งที่นำมาทดแทนความหวานจากน้ำตาลได้นั้นก็คือ หญ้าหวาน (Stevia) ส่วนที่เป็นใบนั้นให้ความหวานกว่าน้ำตาล 10-15 เท่า และส่วนที่สกัดจากหญ้าหวานหรือ สตีวิโอไซด์ (Stevioside) มีรสหวานกว่าน้ำตาลถึง 200 - 300 เท่า โดยที่องค์การอนามัยโลกได้ออกมายืนยันว่าปลอดภัยต่อการบริโภคหญ้าหวาน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Stevia Rebaud ...more

กระบวนการดัดแปลงพันธุกรรม หรือ GMO

จีเอ็มโอ (GMO) มีชื่อเต็มว่า Genetically Modified Organism คือ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืช สัตว์ จุลินทรีย์ หรือแบคทีเรีย ถูกนำมาผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม หรือการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตรงตามความต้องการ กระบวนการดัดแปลงพันธุกรรม หรือ GMOโดยการนำ ยีน (Gene) จากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาผ่านกระบวนการ โดยใส่ยีนนี้เข้าไปในยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง โดยที่ยีนของทั้งสองสิ่งนี้ใ ...more

BioBank ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพติด 1 ใน 10 ของโลก แต่ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยกำลังหมดลงไปอย่างรวดเร็ว จากสภาพภูมิอากาศโลก พื้นที่ป่าที่ลดลง ทำให้มีพืชที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม และมีสมุนไพรที่อยู่ในภาวะหายาก ใกล้จะสูญพันธุ์ เช่นเดียวกับทรัพยากรชีวภาพ ทั้งในรูปแบบสิ่งมีชีวิต อาทิ จุลินทรีย์ ไวรัส เชื้อรา เมล็ดพันธุ์ เซลล์ เป็นต้นและในรูปแบบของคลังข้อมูลดิจิทัล ของยีนของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ได ...more

การระบายอากาศของตู้เก็บสารเคมี

การระบายอากาศของตู้เก็บสารเคมี ตู้เก็บสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บสารไวไฟ (สีเหลือง) สารกัดกร่อน (สีฟ้า/น้ำเงิน) หรือยาฆ่าแมลง/ยาพิษ (สีขาว) ถ้าทำด้วยวัสดุที่เป็นเหล็กเคลือบสีอีพอกซี จะมีช่องที่สามารถเปิดเพื่อต่อท่อระบายอากาศได้ โดยช่องด้านหนึ่งจะอยู่ค่อนมาทางด้านบน อีกด้านจะอยู่ทางด้านล่าง ช่องนี้ทั้งสองช่องได้ถูกปิดไว้อย่างแน่นหนาเพื่อกันไฟไม่ให้เข้าไปในตู้ได้ ตามเวลาที่ได้ออกแบบไว้ กา ...more