Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

    

อย.โต้ไทยยังไม่นำเข้าวัคซีนโควิดไฟเซอร์

“วัคซีนโควิดไฟเซอร์"

อย.ยันไทยยังไม่นำเข้าไฟเซอร์ตามที่เป็นข่าว ย้ำขณะนี้มีวัคซีนขึ้นทะเบียน 3 รายเท่านั้น ด้านไฟเซอร์ยังไม่มีการยื่นขึ้นทะเบียนแต่อย่างใด

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชี้แจงกรณีกระแสข่าวประเทศไทยมีการนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด “ไฟเซอร์” โดยยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย. นั้น จากการตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิต ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

อย่างไรก็ตาม หากมีการนำเข้าวัคซีน โดยไม่มีการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้อง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีวัคซีนโควิดขึ้นทะบียนอย่างถูกต้องเพียง 3 ราย ได้แก่ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด และที่ผลิตในประเทศโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด วัคซีนโคโรนาแวค ของบริษัท ซิโนแวค นำเข้า โดยองค์การเภสัชกรรม รวมถึงวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โดยบริษัท แจนเซ่น- ซีแลค จำกัด

ส่วนวัคซีนโมเดอร์นา โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด อยู่ระหว่างประเมินคำขอขึ้นทะเบียน และอีก 2 ราย อยู่ระหว่างทยอยยื่นเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนต่อเนื่อง ได้แก่ วัคซีนโควัคซีน โดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด และวัคซีนสปุตนิก วี โดยบริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ยังไม่ได้มายื่นเอกสารขึ้นทะเบียนกับ อย.

“หากประชาชนมีข้อสงสัยเรื่องการนำเข้าวัคซีน สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของ อย. www.fda.moph.go.th จะได้รับข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นทางการ ซึ่งขณะนี้ อย. ได้เร่งรัดพิจารณาขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนโดยเร็ว”

ด้านไฟเซอร์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันไฟเซอร์และไบโอเอนเทคไม่มีนโยบายจำหน่ายผ่านตัวแทนหรือตัวกลางใด ๆ โดยเน้นการจัดส่งวัคซีนโควิดผ่านหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติเท่านั้น และขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเร่งจัดหาวัคซีนโควิดให้แก่ประชาชนไทย

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/marketing/news-662614