Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

    

สมาคมโรคติดเชื้อ แจงปมจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ รักษาโควิด

“ยาฟาวิพิราเวียร์"

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีไม่ใช้ฟาวิพิราเวียร์ กับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ชี้ในอนาคตอาจเกิดอาการดื้อยา แนะสงวนยาให้ผู้ป่วยที่จำเป็น

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ นายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การกระจายใช้ยา “ฟาวิพิราเวียร์” กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว จนให้เกิดการวิพากย์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม พร้อมเรียกร้องให้ทบทวนคำสั่งดังกล่าว ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ชี้แจงความคิดเห็นของสมาคมฯ ต่อกรณีดังกล่าว ดังนี้

1.ผู้ป่วยจำนวนหลักพันคน นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์หลายแห่ง โดยกลุ่มที่ไม่มีอาหาร และไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ไม่ได้รับยาต้านไวรัสใด ๆ นอกจากยาตามอาการก็หายเป็นปกติได้

2.มีการศึกษาวิจัยการให้ยาฟาวิพิราเวียร์ในประเทศญี่ปุ่น โดยให้ยาผู้ป่วยที่ที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ ตั้งแต่วันแรกที่มาโรงพยาบาล เทียบกับรอไป 6 วัน แล้วจึงให้ยา ปรากฎว่า ทั้งสองกลุ่มไม่มีผู้ป่วยที่เป็นมากขึ้นจนมีภาวะปอดอักเสบ และผู้ป่วยหายได้ทุกราย

3.การรักษาตามอาการสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ เป็นไปตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด ที่จัดทำขึ้นโดยกรมการแพทย์ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจจากหลายสถาบัน

และแนวทางดังกล่าว มีการปรับปรุงมาเป็นระยะตามข้อมูลทางวิชาการที่มีมากขึ้นในแนวทางการรักษาฯ ฉบับปัจจุบัน จะแนะนำให้ ให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์กับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหากมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น สูงอายุ อ้วน มีโรคประจำตัว เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ ตามเกณฑ์ของกรมการแพทย์จัดเป็นผู้ป่วยสีเหลือง

4.ทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เข้าใจและรู้สึกขอบคุณในความปรารถนาดีของหลายฝ่ายที่ต้องการให้ยาต้านไวรัสกับผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด และมีความเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ แก่ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย และไม่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น (ผู้ป่วยสีเขียว) การให้ยาโดยไม่มีความจำเป็นจะเป็นแรงกดดันให้เชื้อดื้อยาได้ง่ายขึ้นในอนาคตและอาจจะเป็นปัญหาในการรักษาตามมา

ในขณะนี้ ควรจะสงวนยานี้ไว้สำหรับผู้ป่วยที่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หากมีกระบวนการที่จะวินิจฉัยและจัดกลุ่มผู้ป่วยที่ฉับไว รวมทั้งการบริหารจัดการที่คล่องตัวเพื่อให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้ยา ให้ได้ยาตามเวลาที่เหมาะสม ก็จะเกิดความปลอดภัย และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องให้ยาแก่ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวแต่อย่างใด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/general/news-663600

________________________________________________________________________________________________

กรมทรัพย์ สั่งปฏิเสธคำขอจดสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์ เหตุไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

ภาคประชาสังคมจี้รัฐประกาศซีแอล “ยาฟาวิพิราเวียร์” เปิดทาง อภ. ผลิตรับมือโควิด

________________________________________________________________________________________________