Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

    

แผนจัดหาวัคซีนโควิด 100 ล้านโดส จาก 7 ยี่ห้อ ฉีดให้คนไทย

“วัคซีนโควิด"

วัคซีนโควิด 2 ยี่ห้อแรก ที่รัฐบาลพยายามชวนคนไทยให้ไปฉีด แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจถึงประสิทธิภาพ จึงเร่งจัดหาวัคซีนทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนมากขึ้น

หากยึดตามรูปธรรมของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่นำเข้ามาและกระจายฉีดให้กับคนไทยในขณะนี้ มีด้วยกัน 2 ยี่ห้อ ได้แก่ “แอสตร้าเซนเนก้า” และ “ซิโนแวค” แต่หลายคนยังเกิดข้อสงสัยและไม่มั่นใจในเรื่องของอาการข้างเคียงหลังฉีด ขณะที่รัฐบาลเองก็มีแผนจัดหาวัคซีนยี่ห้ออื่นอยู่เช่นกัน

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มเติม ข้อมูลจากสถาบันวิจัยวัคซีนแห่งชาติ (ข้อมูล วันที่ 1 มิ.ย.) ในแต่ละยี่ห้อ มาให้ดังนี้

แอสตร้าเซนเนก้า

วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า มีแผนการจัดหาทั้งสิ้น 61 ล้านโดส ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว มีการทยอยส่งมอบให้ไทยตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 นำเข้าโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรมควบคุมโรค

ซิโนแวค

วัคซีนซิโนแวค ส่งมอบแล้ว 6 ล้านโดส ได้รับบริจาคจากรัฐบาลจีน 1 ล้านโดส จัดหาเพิ่มเติม 10-15 ล้านโดส (ทยอยส่งมอบเดือนละ 2-3 ล้านโดส ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป) ในภาพรวมจะมีทยอยส่งมอบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม และกรมควบคุมโรค

ไฟเซอร์

วัคซีนไฟเซอร์ อยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขในสัญญา จัดหา 20 ล้านโดส คาดว่าจะทยอยส่งมอบภายในไตรมาส 3 ของปี 2564 นำเข้าโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

วัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน อยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขในสัญญา จัดหาจำนวน 5 ล้านโดส คาดว่าจะทยอยส่งมอบให้ภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 นำเข้าโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค

สำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อีก 3 ยี่ห้อ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีดังนี้

- วัคซีนโมเดอร์นา

- วัคซีนซิโนฟาร์ม

- วัคซีนสปุตนิก วี

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/general/news-683276

________________________________________________________________________________________________

โมเดอร์นา ยื่นขอ อย.สหรัฐ อนุมัติวัคซีนโควิด-19 เต็มรูปแบบ

รู้จัก “ซิโนฟาร์ม” วัคซีนทางเลือก ก่อนเริ่มนำมาฉีดให้คนไทย

วัคซีนไฟเซอร์-ซิโนแวก ประชาชนให้ความเชื่อมั่น ต่างกันแค่ไหน?

________________________________________________________________________________________________