Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

ปตท.ผนึก สวทช.และอภ. วิจัยผลิตสารตั้งต้น API ลดนำเข้าสวทช.และ อภ. ร่วมกับ ปตท. ลงนามความร่วมมือต่อยอดการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบทางยา พัฒนาและวิจัยกระบวนการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม API หวังผลิตเชิงพาณิชย์ ลดพึ่งพาการนำเข้า ส่งเสริมสุขภาพคนไทย

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2564 นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และ นายอรรถพล ...more

WHO เผย จีนปิดบังข้อมูล “ต้นตอ” โรคโควิด-19“เตโวโดรส อัดฮาโนม เกอเบรออีเยอซุส” ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า ทางการจีนปิดบังข้อมูล จากหน่วยงานสืบสวนต้นตอของโรคโควิด-19 และหวังว่าในอนาคตจีนจะให้ความร่วมมือมากกว่านี้

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักข่าวแชนเนล นิวส์ เอเชีย รายงาน “เตโวโดรส อัดฮาโนม เกอเบรออีเยอซุส” ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ทางการจีนปิดบังข้อมูลกับทางองค์การอนามัยโลก หลังมีหน่วยงานไปสืบสวนต้นตอของโรคโควิด-19

...more

‘ดัสท์บอย’ เปิดพิมพ์เขียว สร้าง ‘แนวร่วม’ สู้ฝุ่นจิ๋วจากปัญหาของฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีเครื่องมือของกรมควบคุมมลพิษที่สามารถเก็บข้อมูลพีเอ็ม 2.5 และรายงานต่อประชาชนได้ แต่ยังมีข้อจำกัดด้านต้นทุนสูง จึงติดตั้งได้น้อยจุด

รศ.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาเครื่องมือที่จะเก็บข้อมูลและรายงานผลได้แบบเรียลไทม์ภายใต้ชื่อ ...more

พร้อมแล้ว! 'จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่' แหล่งเรียนรู้วิทย์ฯภาคเหนืออพวช.เปิดตัว “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่” แหล่งเรียนรู้วิทย์แห่งใหม่ของภาคเหนือ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ในด้านอาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พร้อมชมเข้าชมนิทรรศการฟรี! จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 นี้

ผศ.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า อพวช. มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย ...more

อนุทิน เผย อย. อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีน “จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน” แล้ว“อนุทิน” โพสต์เฟซบุ๊กเผย อย. อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ของ “จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน” แล้ว เป็นรายที่ 3 ต่อจาก ซิโนแวค และ แอสตร้าเซนเนก้า

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ได้รับรายงานจาก นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย.ว่า อย.ได้พิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด19 ของจอนห์สันแอนด์จอห์สัน ...more

ม.มหิดล ต่อยอดนวัตกรรมปรับปรุงสายพันธุ์ 'มันสำปะหลัง'ม.มหิดล วิจัยปรับปรุงสายพันธุ์มันสำปะหลัง สู่การสร้างสรรค์อาหารเพื่อสุขภาวะของคนไทย หวังเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจฐานรากไทย

ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม และเป็นแหล่งผลิตมันสำปะหลังที่สำคัญของโลก โดยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็น "ปัญญาของแผ่นดิน" นอกจากจะได้มีการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์มันสำปะหลังให้มีลักษณะตามความต้องการของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแล้ว ...more

มทส.- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดึงเทคโนโลยีโคลนนิ่ง 'ลูกอูฐ' ขยายพันธุกรรมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด มทส. ร่วม ทีมวิจัยประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประสบผลสำเร็จโคลนนิ่งอูฐจากเซลล์ผิวหนังอูฐเพศผู้พันธุกรรมดีเยี่ยม พร้อมขยายผลเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีโคลนนิ่งอูฐ ยกระดับการแข่งขัน และสัตว์เศรษฐกิจ

ผนึกต่างชาติผุดงานวิจัยเหนือชั้น

รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ...more

สวทช.มุ่งสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ รวมพล 'คิดไบร์ท' รุ่น 3 เพิ่มสกิลคอมพ์สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3” หวังสร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ...more

'มหิดล' พัฒนา 'วัคซีนโควิด' ทางเลือกใหม่สู่ทางรอดมวลมนุษยชาติม.มหิดล คิดค้นนวัตกรรมใหม่ "วัคซีนกรดไรโบนิวคลีอิกโควิด-19" และ "วัคซีนซับยูนิตโควิด-19 แบบเฮกซะโปร" เตรียมพัฒนาต่อยอดวิจัยวัคซีนป้องกันมะเร็ง และโรคอุบัติใหม่

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศถึงงานวิจัยที่ตอบสนองต่อภาวะ COVID-19 ตามความคาดหวังของสังคมที่ดำเนินการโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์รักษา และป้องกันการระบาดของ COVID-19 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฐมพล ...more

อย.เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ ยันยังไม่มีใครขออนุญาตนำเข้ากัญชงเชิงพาณิชย์อย.เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการชักชวนให้ปลูกกัญชงในเชิงพาณิชย์ ยันไม่มีบริษัท-เกษตรกรรายใด ยื่นเอกสารขออนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเกษตรกรสนใจปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก จนมีการรวบรวมเกษตรกรที่ต้องการปลูกกัญชงในหลายจังหวัด

อย่างไรก็ตาม อย.ขอยืนยันว่า ปัจจุบันยังไม่มีบริษัทหรือเกษตรกรรายใด ...more
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>